Drie vragen aan de voorzitter van Branchevereniging EuroFM: Pieter C. le Roux

EuroFM is de brancheorganisatie die op Europees niveau de belangen behartigt voor het vakgebied Facility Management. Dit gebeurt op vier aandachtsgebieden: onderwijs, onderzoek, contacten met andere verenigingen en de samenwerking met het bedrijfsleven. In februari 2021 werd een volledig nieuw bestuur aangesteld. Pieter C. le Roux, Kerndocent FM op Hoge School Rotterdam werd voorzitter van EuroFM. Wij stellen hem drie vragen over zijn eigen motivatie om voorzitter te worden, welke erfenis hij wil nalaten en hoe hij het bestuur en de commissies motiveert om de doelen te halen. Maar ook welke rol Lejeune Association Management hierin speelt. 

‘Deze rol, heeft een brede scope en internationaal karakter’

EuroFM voorzitter Pieter C.le Roux

1)  Wat is uw motivatie om voorzitter te worden van EuroFM?

 ‘Als hoofddocent op Hogeschool Rotterdam ben ik nauw betrokken bij de organisatie van de EuroFM zomer- en winterschool. Deelname hieraan biedt onze studenten dé kans om internationaal ervaring op te doen in het vak van Facility Management. Daarnaast heeft het internationale karakter mijn persoonlijke interesse. Ik ben geboren en opgegroeid in Zuid-Afrika, maar ook heb ik in Japan gewoond en gewerkt. Naast ervaring opdoen in andere landen is het ook een kans om internationale contacten te leggen en soms blijven die voor het leven. Toen ik de vraag kreeg of ik interesse had om voor het aandachtsgebied onderwijs plaats te nemen in het bestuur was dit voor mij een logische stap. Het sloot perfect aan bij mijn werk, zelf ben ik ook altijd op zoek naar internationaal contacten leggen. Het werd uiteindelijk niet de onderwijstak maar het voorzitterschap EuroFM. Toen het volledige bestuur statutair aftrad in februari van dit jaar, vonden de andere kandidaat-bestuursleden mij het meest geschikt als voorzitter. Deze rol, heeft een nog bredere scope en internationaal karakter, en die heb ik acht maanden geleden met veel plezier op mij genomen.’

2)    Wat wilt u nalaten aan het einde van uw voorzitterschap?

‘Dat is een lastige vraag. Aan de ene kant omdat elk nieuw bestuur probeert een stempel te drukken en dus iets wil nalaten. Maar ook omdat we ons nog steeds in een corona-situatie bevinden. Dit heeft voor een Europese organisatie nogal wat beperkingen tot gevolg omdat we niet kunnen reizen.

Wat ik, samen met het voltallige bestuur wil nalaten, is dat we nauwer willen gaan samenwerken met de brancheorganisaties FMN (Facility Management Nederland) en IFMA (Internationale Facility Management Association).’

‘Drie brancheorganisaties die altijd onafhankelijk van elkaar geacteerd hebben terwijl we op sommige vlakken met dezelfde onderwerpen bezig zijn. Op andere vlakken kunnen we elkaar goed versterken. Graag zouden we met deze verenigingen goede afspraken maken voor een dergelijke samenwerking. Ik geloof sterk in het bundelen van onze krachten. Denk hierbij aan het gezamenlijk organiseren van een congres waarin elke vereniging zijn expertise inbrengt.’

‘Wat ook nog speelt is dat we 25 jaar bestaan. Door corona is hier minder aandacht aan besteed. Toch wil ik dit nog graag op een unieke manier vieren: fysiek en/of online met of zonder samenwerken. We gaan hiervoor een uniek concept bedenken.’ 

3)    Hoe motiveert u de bestuursleden en commissieleden om dit te bereiken en welke rol speelt Lejeune hierin?

‘De wens om nauwer samen te werken met FMN en IFMA delen alle bestuursleden. We zijn allemaal zeer gemotiveerd. Ik hoef dus niet zoveel te doen om de vibe er in te houden. Dit gaat vanzelf. Wel zouden we als bestuur graag eens fysiek bij elkaar komen voor nog meer motivatie. Met bestuursleden in drie verschillende landen heeft dit om bekende redenen nog niet plaatsgevonden.’
‘Om onze doelen te bereiken is de steun van Lejeune, met name van Barbara, onmisbaar. Zij houdt alles bij, op het gebied van communicatie maar ook de organisatie van bijeenkomsten. Ook attendeert zij ons op zaken die van belang zijn. Vanuit Jules ontvangen we concrete input voor de board meetings. Hij laat ons nadenken over hoe wij onze doelstelling gaan profileren maar ook hoe we dit gaan overbrengen aan de leden. Het is bijzonder te zien hoe zij ondersteunen en overal aandacht voor hebben. Heb ik vragen dan kan ik op ieder moment contact opnemen en word geholpen. Onze vereniging zit nog niet zo lang bij Lejeune. Het was een heel goed besluit van het vorige bestuur, want ik kan nu al zeggen: we kunnen niet zonder Lejeune.’

Tekst en foto: Ria Luitjes

Meer lezen over EuroFM kijk dan op de website.