De weg vinden in de jungle van regelgeving - FINAT technisch seminar 2022

Regulatory Affairs & Sustainability Manager Pablo Englebienne presenteert de ontwikkelingen in Europees beleid op het FINAT Technical Seminar 2022 - 23-25 november in Barcelona.

FINAT European Label forum 2022

Pablo Englebienne, Regulatory Affairs & Sustainability Manager bij Lejeune Association Management, waar hij verschillende verenigingen, waaronder FINAT, ondersteunt bij deze onderwerpen, zal een overzicht geven van de belangrijkste recente ontwikkelingen in het Europese beleid. Ook zal hij een vooruitblik geven op wat er binnenkort te verwachten is.

In de ‘Regulatory Overview’ sessie op donderdag 24 november, zullen naast Englebienne, vier sprekers een overzicht geven van de huidige regelgeving, initiatieven van de industrie en best practices over duurzaamheid. Zij zullen laten zien hoe deze de labelindustrie beïnvloeden en wat de aanwezigen binnenkort kunnen verwachten. Zo helpen ze FINAT-leden een weg te vinden in de jungle van de regelgeving. 

De afgelopen jaren is een wervelwind van beleids- en regelgevingsaankondigingen geweest. Dit heeft de verpakkingsindustrie op alle niveaus beïnvloed. De Europese Green Deal, waaronder de update van de richtlijn, verpakking en verpakkingsafval valt, zet extra druk om de duurzaamheid van de volledige waardeketen te verhogen. Dit gebeurt door het gebruik van hulpbronnen te optimaliseren, afval te verminderen en gevaarlijke stoffen te vermijden. Bovendien maken nationale maatregelen zoals het verbod op bepaalde stoffen, beperkingen op kunststoffen en aanvullende fiscale eisen de situatie nog complexer.

Meer informatie over het technisch seminar is te vinden op de FINAT-website.

Pablo Englebienne is sinds maart 2020 werkzaam bij Lejeune Association management. Als Regulatory Affairs & Sustainability Manager adviseert hij verenigingen en hun leden over regelgeving en eisen om compliant te blijven. Maar ook om te anticiperen op toekomstige uitdagingen door nieuwe beleidswijzigingen te volgen. Daarnaast richt hij zich op duurzaamheidskwesties en zorgt ervoor dat verenigingen in de breedste zin bijdragen aan de doelstellingen van de EU Green Deal en andere initiatieven.