Webinar ‘CSRD voor uw bedrijf’

De Corporate Sustainability Reporting Directive, ook wel bekend als de CSRD, is Europese wetgeving die bedrijven verplicht om te rapporteren over duurzaamheidsindicatoren. Grote bedrijven met een jaarlijkse omzet van meer dan €40 miljoen of meer dan 250 medewerkers vallen direct onder de rapportageverplichting. Kleinere bedrijven zullen in een later stadium worden betrokken. Dit betekent echter niet dat zij niet te maken krijgen met de CSRD. Ook het midden- en kleinbedrijf (MKB) zal zich moeten voorbereiden op de CSRD.

CSRD webinar Lejeune CSRD academy

Startwebinar

Lejeune Association Management organiseert in samenwerking met de CSRD Academy voor al haar brancheorganisaties / brancheverenigingen (plus alle aangesloten bedrijven) een startwebinar waarin duidelijk wordt wat de CSRD voor bepaalde organisaties gaat betekenen. Het webinar is kosteloos toegankelijk voor alle organisaties die klant zijn bij Lejeune. Na afloop van het webinar zult u weten of uw bedrijf ook stappen moet ondernemen ter voorbereiding op de CSRD.

Training

Na het startwebinar biedt de CSRD Academy een training aan voor geïnteresseerde bedrijven. In deze training worden de deelnemers begeleid bij alle stappen die zij moeten zetten om te voldoen aan de nieuwe rapportageverplichtingen. De training is relevant voor zowel bedrijven die direct onder de rapportageverplichting vallen als voor bedrijven die leverancier zijn aan deze bedrijven en dus ook informatie op het gebied van duurzaamheidsindicatoren moeten leveren. Deze training is niet kosteloos. Vanwege de samenwerking tussen de CSRD Academy en de klanten van Lejeune zal er een gunstig tarief gelden.

CSRD rapportageverplichtingen

De CSRD houdt in dat bedrijven niet alleen een financiële rapportage moeten indienen, maar ook een duurzaamheidsrapportage. Deze rapportage is gebaseerd op de ESG-indicatoren: Environment, Social, Governance. Hierbij kunt u denken aan informatie over de CO2-uitstoot, watergebruik, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, maatschappelijke impact, enzovoort.

CSRD voor wie?

De CSRD brengt verschillende verplichtingen met zich mee voor verschillende categorieën bedrijven, die ook in verschillende jaren worden ingevoerd. De eerste categorie bedrijven die aan de rapportageverplichtingen moeten voldoen, zijn de grote bedrijven. Dit zijn bedrijven die ten minste aan twee van de volgende drie criteria voldoen: minimaal 250 voltijdsequivalenten (fte's), een jaarlijkse omzet van €40 miljoen of meer, en een balanstotaal van meer dan €20 miljoen. Kleinere bedrijven zullen later aan de verplichtingen moeten voldoen. Echter, kleinere bedrijven die leverancier zijn van grote bedrijven zullen ook gevolgen ondervinden van de CSRD. Grote bedrijven moeten namelijk inzicht geven in de milieueffecten in de hele toeleveringsketen en zullen ook duurzaamheidsinformatie van hun leveranciers opvragen. Uiteindelijk zullen dus alle bedrijven maatregelen moeten nemen als gevolg van de CSRD. Het is belangrijk om hier goed op voor te bereiden.

Datum en tijdstip webinar

Het webinar zal worden gehouden op 5 juli 10:00 – 11:00 uur. Is uw brancheorganisatie / branchevereniging klant van Lejeune, dan kunt u zich gratis aanmelden. Aanmelden kan tot 28 juni.

Voor vragen neem contact op met Lennert Vermaat of Luc Lejuene via 070 - 360 38 37.

CSRD webinar Lejeune CSRD academy