Federatie Herwinning Grondstoffen

De Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) bestaat sinds 1955 en is een koepel van zeven organisaties, die zich bezighouden met recycling.

Centraal in de boodschap van de FHG staat sinds jaar en dag het stimuleren van hergebruik van “afvalstoffen” als product en/of materiaal. Daarbij staat de Ladder van Lansink als basis.

De FHG is een gespreksplatform voor recycling organisaties en aanspreekpunt voor overheden en derden, als het gaat om recyclingbrede thema’s.