Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie

De Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) is dé brancheorganisatie voor de oudpapierindustrie. We behartigen de belangen van onze leden en maken ons dus sterk voor papierrecycling. Daarnaast zetten we ons in voor professionalisering van de branche en voor een open en vrije internationale oudpapiermarkt. De FNOI heeft een aantal belangrijke functies: Aanspreekpunt papierketen, Kenniscentrum papierrecycling, Kwaliteitswaarborging en Onderdeel van een groot netwerk