Koninklijke Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kartonnages en Flexibele Verpakkingen

De vereniging Koninklijke Kartoflex stelt zich ten doel de belangen te behartigen van de Nederlandse fabrikanten van kartonnage – en flexibele verpakkingen in het algemeen en die van de leden van de vereniging in het bijzonder. De vereniging is voornamelijk actief op de gebieden CAO, ARBO, Milieu (regel- en wetgeving) en Opleidingen, maar houdt zich daarnaast ook bezig met allerlei activiteiten die voor haar leden en de branche van belang zijn.