Vouwkarton Platform Nederland

Het centrale doel van het Vouwkarton Platform Nederland is de promotie van vouwkarton. Vouwkarton Platform Nederland biedt een sterk netwerk aan verwerkers, producenten en leveranciers van vouwkarton, en toeleveranciers van machines, materialen, software, e.d. Ook merkartikelfabrikanten, retail en distributie worden actief bij het platform betrokken. Het platform heeft een open karakter hebben voor alle belanghebbenden, zodat zij samenwerking in deze zich sterk ontwikkelende sector optimaal kan faciliteren. Vouwkarton Platform Nederland biedt deze partijen kennis en informatie over relevante onderwerpen voor de gehele vouwkartonnagemarkt, op Nederlands maar ook Europees niveau, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en voedselveiligheid.