9 augustus 2023

Webinar CSRD: Een stap naar een duurzamere toekomst voor leden van Nederlandse verenigingen

Tijdens een interactief webinar over de Corporate Sustainability Reporting Directive op 5 juli jl., speciaal georganiseerd voor Nederlandse verenigingen die opdrachtgever zijn van Lejeune Association Management, werden de belangrijkste aspecten van CSRD en de gevolgen ervan voor bedrijven uitgebreid behandeld. Het webinar bood waardevolle inzichten en handvatten voor deelnemers om zich voor te bereiden op de rapportagevereisten van CSRD en zo bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Lees hier het volledige verslag.