Blog Jules Lejeune: brief aan het nageslacht
Tijdens de Lejeune Branchedag 2023 op 30 maart jl. werd de documentaire ‘The Decade of Action’ vertoond waarin politici, corporate CEO’s en wetenschappers hun visie geven op de rol die de private sector kan spelen in het beperken van onze impact op het klimaat. In de film worden zij gevraagd om een brief aan hun achterkleinkinderen te schrijven ....
BLOG Jules Lejeune - Over grenzen
Zoals u van mij gewend bent deel ik graag mijn overpeinzingen aan het eind van het jaar. Het jachtige ritme van alledag werkt tegen de kerst naar een piek toe, alsof het eind van de wereld nabij is. Net of we van de snelweg uitvoegen voor een korte tank- of (steeds vaker) een langere laadpauze.
Interview met Bauke van der Molen Kuipers
Bauke van der Molen Kuipers is niet voorzitter van één brancheorganisatie maar van twee: Koninklijke Kartoflex en Vouwkarton platform. Deze functie vervult hij al vijf jaar
Blog Jules Lejeune: Fact of Life in de Jaren 2020
De inburgering van Covid19 ligt op schema. Inmiddels zijn we toe aan golf 5. De coronagolven hebben naar analogie van de orkanen een alfabetische naam gekregen.
Artikel Jules Lejeune in VM: Ons DNA in de internationale vereniging
In het jongste, zojuist verschenen nummer van VM, het vakblad voor verenigingsprofessionals in Nederland (uitgegeven door DNA) is een artikel opgenomen van onze directeur over Jules Lejeune.
Drie vragen aan Gerard Nijssen, voorzitter Brancheorganisatie FNOI
Drie vragen over aan Gerard Nissen over zijn motivatie om voorzitter te worden, welke erfenis hij wil nalaten en hoe hij het bestuur en de commissies motiveert om de doelen te behalen.