'Doe maar apart' - campagne vóór recycling en tegen batterijbranden
Verslag Branchedag 30 maart 2023 van duurzaam denken naar DOEN
Verslag van een geslaagde Branchedag 2023. 100 genodigden, bestuursleden, commissieleden of professionals betrokken bij de wereld van de brancheorganisaties, in een zaal. Samen van elkaar leren en elkaar inspireren. Met elkaar werken aan de vereniging als instrument van DOE-DENKEN.
'Best practices’ in collectieve verduurzaming: 3 bestuurders aan het aan het woord
Drie bestuurders, betrokken bij collectieve initiatieven ten aanzien van verduurzaming en MVO, geven hun inzichten en leerpunten over het onderwerp verduurzaming met interviewer Bert van Loon. Dit leverde drie mooie gesprekken met waardevolle input voor het verenigingsdebat op 30 maart
Lejeune Branchedag 2023 - 'van duurzaam denken naar doen'
Brancheorganisaties zijn bij uitstek organisaties die de lead nemen bij duurzaamheidsbeleid, maar hoe pak je dat aan? Om van visie naar plan te gaan is voor een brancheorganisatie vaak nog lastiger dan voor een regulier bedrijf. Op 30 maart bieden wij tijdens onze branchedag een inspirerend en zeer afwisselend programma met en door drie generaties. We willen deze generaties verbinden om duurzaam denken om te zetten in duurzaam DOEN.
CA+ gecertificeerde bedrijven organiseren Data Privacy bewustwordingscampagne 2022
Met dit initiatief wil onze opdrachtgever: CA+ certificering voor archief, data en productvernietiging aandacht vragen voor het gevaar van datalekken van persoonlijk gegevens. De focus ligt tegenwoordig, mede door de AVG, voornamelijk op online. Hierdoor wordt wat we offline in ons bezit hebben vaak vergeten.
De weg vinden in de jungle van regelgeving - FINAT technisch seminar 2022
Regulatory Affairs & Sustainability Manager Pablo Englebienne presenteert de ontwikkelingen in Europees beleid op het FINAT Technical Seminar 2022 - 23-25 november in Barcelona.