En de winnaar is …………! Wedstrijdprocessen onder de loep genomen


04-03-2019 En de winnaar is …! Brancheverenigingen zijn bij uitstek het platform waarop branchegenoten zich inspannen tot verbetering van de gezamenlijke kwaliteit, het verhogen van de standaard en het vergroten van de gezamenlijke...

Eindejaarsblog Jules Lejeune: reflecteren is vooruitzien
Ook dit jaar staan de laatste weken van het jaar weer in het teken van het terugblikken. Opdrachtgevers en opdrachtnemers, werkgevers en werknemers, leermeesters en leerlingen, ouders en nakomelingen, in het zakelijke en persoonlijke verkeer is dit de tijd van het jaar wanneer we de balans opmaken, behaalde resultaten evalueren en doelstellingen voor het komende jaar bepalen.
[Blog] 360° Feedback: ook voor onze evenementen


Jaarlijks organiseert Lejeune tientallen evenementen voor haar opdrachtgevers.  Van bestuurs- en commissievergaderingen en kleinschalige workshops waar tientallen deelnemers aanwezig zijn, tot een- of meerdaagse seminars en congress...

[Artikel VM] De drie Archetypen binnen het bestuur
Onlangs vond er een inspiratiesessie plaats bij Lejeune op kantoor. Tijdens deze drukbezochte sessie, georganiseerd door het Bestuurscentrum, lieten Paul de Ruijter en Jules Lejeune betuurders uit verenigingsland kennis maken met drie archetypen. Drie verschillende rollen die een bestuurslid kan innemen binnen een bestuur; de ondernemer, de manager en de bestuurder.
[Artikel in VM] 'Take aways' ASAE congres Chicago
“Het valt niet altijd mee om de juiste krenten uit de pap te pikken, maar tegenover deze keuzestress staat dan weer het gezelschap van gepassioneerde verenigingsprofessionals waarin je verkeert en de conversaties over het vak waarin je verzeild raakt. En met de leden van de inmiddels befaamde ‘Dutch Delegation’, te herkennen aan hun bovengemiddelde lengte, is het altijd plezierig sparren!” – Jules Lejeune
Er was er eens …. een Verhaal


Ooit, lang geleden, deed ik wat jonge vaders doen: een verhaaltje voor het slapen gaan. Ik had daarbij de gewoonte om naast het bed op de grond te gaan liggen en dan zochten mijn kinderen en ik samen een voorwerp in de slaapkamer uit...