Evert Smit, president Afera: ‘iedereen is op zoek naar kennis in een veranderende wereld’

Evert Smit (58) is voorzitter van de Europese brancheorganisatie voor zelfklevende tapes Afera. Hij woont met zijn vrouw en twee zonen (17 en 13 jaar) sinds 2015 in Duitsland. Tijd voor een interview om deze veranderaar, inspirator en leider een beetje beter te leren kennen. Persoonlijk, zijn werk voor Afera, maar ook het partnerschap met Lejeune Association Management.

Interview door: Ria Luitjes

Evert Smit Afera

Je woont in Duitsland. Hoe ben je daar terecht gekomen?

‘In 2015 vroeg Lohmann's Technical Products Business Unit of ik de R&D in het bedrijf wilde gaan leiden. Dit betekende dat wij als gezin naar Duitsland moesten verhuizen. De afstand was te groot om heen en weer te reizen. Toen mijn vrouw ook een baan bij Lohmann kreeg als Regulatory Affairs Manager was de verhuizing een feit. Onze kinderen gaan sindsdien naar een Duitse middelbare school en spreken dan ook vloeiend Duits. Er zijn wel wat interessante cultuurverschillen met Nederland, maar we wonen hier heerlijk.’

Je hebt scheikunde gestudeerd. Waarom heb je voor deze studie gekozen?

‘Eigenlijk komt dit door de biologieleraar op de middelbare school. Ik vond Biologie, maar ook Biochemie heel erg interessant. De docent zei tegen mij, je moet scheikunde gaan studeren. Nou, dat is het geworden. Ik ben begonnen met mijn studie in Groningen. Na een stage op de universiteit van Nijmegen in het derde jaar, heb ik vervolgens mijn studie ook afgemaakt in Nijmegen (dat kwam door de liefde ). Aansluitend kon ik een positie als promovendus krijgen aan de Universiteit Twente in Enschede.’

Hoe ben je president van Afera geworden?

‘Sinds het einde van de jaren 90 neem ik al deel aan de technische commissies, eerst af en toe, maar al spoedig ieder keer omdat ik het belang zag. In 2014ben ik voorzitter van deze technische commissie geworden. In deze commissie hebben we enkele grote veranderingen doorgevoerd. Het was me namelijk teveel een: ‘twee keer per jaar kom bij elkaar groepje’ geworden, met langdradige vergaderingen en weinig actieve inzet. Dit hebben we omgezet naar een actieve commissie en een waardige vertegenwoordiging vanuit de industrie. De veranderingen zijn opgevallen. Mete Konuralp van tesa, de toenmalige president heeft mij gevraagd of ik hem wilde opvolgen. Na overleg met mijn eigen werkgever, omdat een presidentsfunctie wel meer tijd gaat kosten, heb ik ja gezegd. De uiteindelijke benoeming in 2018 was daarna slechts een hamerstuk.’

Wat is een belangrijke ontwikkeling voor de Adhesive tape industrie?

‘Artificial Intelligence (AI) ook wel genoemd 'machine intelligence', zie ik als een belangrijke ontwikkeling, ‘The Future is Digital’. Mensen moeten een beetje over hun schroom heen. Computers zijn er om je te helpen. Een computer is veel meer dan Microsoft Office! Tegenwoordig moet je als bedrijf echt betere tools gebruiken, want Excel gaat ons echt niet verder helpen. De hersenen van een mens zijn niet groot en snel genoeg om bepaalde zaken in hun totale omvang te begrijpen. Een computer kan dit wel overzien, dus laat een computer voor je werken, vergroot je brein ermee. Ze zijn niet perfect, maar het geeft de richting aan waarin je kunt denken. De oplossing ligt waarschijnlijk in die richting. Ik geloof heilig in dit soort dingen, ik denk dat we ook als lijm- en tape industrie daar veel meer mee moeten werken.’ De mogelijkheden zijn er, zeker nu dit soort ontwikkelingen door de Coronacrisis sneller wordt geaccepteerd.’

De Coronacrisis, wat is de impact voor Afera en haar leden?

‘We waren enkele projecten gestart, die liggen nu stil. De prioriteiten liggen nu vanzelfsprekend ergens anders. Elkaar informeren en ook blijven informeren is belangrijk in deze periode. Daar waar we half maart, het begin van de ‘intelligente’ lockdown vooral de focus hadden op ‘hoe bescherm ik mijn personeel en hoe blijft mijn bedrijf voortbestaan?’ komen we nu meer in de fase dat we ons realiseren dat ‘back to normal’ niet ‘back to 2019’ is. Wat leren we van de huidige crisis en hoe verandert dit onze maatschappij? Video conferences zijn  nu veel normaler, het maakt ons flexibel. Bovendien blijkt dat de digitale interactie heeft geen negatief effect heeft op onze productiviteit. Ontwikkelingen als AI en Blockchain zullen in de digitalisering sneller ingevoerd gaan worden. Voor sommige bedrijven wordt het nu ook pijnlijk duidelijk dat ze op gebied van ICT nu echt eens aan de slag moeten.

Wat betekent de rol die Lejeune vervult voor Afera?

‘De mensen in het Lejeune team zijn heel belangrijk voor ons. Hoe belangrijk die rol is blijkt ook in deze Coronacrisis. Zij zijn de intermediair voor ons allemaal. Zij brengen alles bij elkaar, zij zorgen ervoor dat het blijft doorlopen en gestructureerd is. Zij nemen mij als voorzitter, maar ook de commissieleden enorm veel werk uit handen. Er moet van alles georganiseerd worden. Als je dat enkel aan leden overlaat, dan gebeurt het niet. Zeker nu alle bedrijven andere prioriteiten hebben door Covid-19. Ik hoor ook alleen maar positieve signalen over het team van Astrid Lejeune met ondersteuning van Elke Verbaarschot, Stephanie Feith en Bathsheba Fulton. Maar ook over de mensen die daar bij aansluiten, zoals Bert van Loon en sinds maart dit jaar Pablo Englebienne als Manager Regulatory Affairs,

‘Astrid doet dit werk al heel lang, ze kent enorm veel mensen. Ondanks dat ze geen chemicus is, begrijpt ze gewoon waar de pijnpunten zitten. Ze kan met ons meedenken – ik heb daar veel respect voor. Afera heeft een enorme sprong voorwaarts gemaakt de afgelopen jaren en daar heeft Lejeune enorm aan bijgedragen. Alles is tot in de puntjes gefaciliteerd. De bijeenkomsten worden goed opgezet en er wordt voor gezorgd dat de juiste mensen bij elkaar komen. Er worden soms ook kritische vragen gesteld vanuit het Lejeune team waardoor wij anders tegen bepaalde zaken aan gaan kijken. Ook er wordt achter mensen aanjaagt om ervoor te zorgen dat de zaken die zijn afgesproken ook werkelijk gebeuren en we volgende stappen kunnen zetten. Vergeet niet, je zit wel met een groep grotendeels techneuten bij elkaar met een andere visie op de wereld.’ Mensen die ook nog eens druk zijn met het runnen van hun bedrijf, zeker nu in Corona-tijd.’

‘Daarnaast is Lejeune is een hele toegankelijke organisatie. Ik heb ook een goede link met de directeur Jules Lejeune, tevens directeur van branchevereniging Finat. Afera en Finat willen meer gaan samenwerken. Jules helpt ons met de verenigingen dichter bij elkaar te brengen, door de juiste mensen te verbinden. Bijzondere zaken die sommige mensen zomaar vergeten. Zaken die je in je eentje naast je ‘day job’ niet zomaar voor elkaar krijgt. Zonder Lejeune zouden we niet zover zijn als dat we nu zijn.’

Hoe zie jij de toekomst van Afera over vijf jaar?

‘Een paar maanden geleden had ik een ander antwoord gegeven. De toekomst is onvoorspelbaar, maar dat er veel zal veranderen is een feit. De pandemie is nog niet voorbij dus kunnen we de gevolgen nog niet eens overzien voor het komende jaar. Laat staan voor over vijf jaar want na deze corona-crisis volgt de economische-crisis, maar ook de klimaat-crisis. Waarvan Rob Wijnberg in een artikel in de Correspondent zegt: ‘de klimaat-crisis is een pandemie in slow-motion’. Kijk maar wat er gebeurt. Nu al is mei de droogste periode van het jaar. Dit is waarschijnlijk de reden waarom de Europese Unie de Europese Green Deal versneld invoert. Onder het motto, als we dan toch gaan veranderen dan gelijk ook graag ‘Green’. Dit heeft echt een grote impact op de bedrijven, de leden van Afera (en Finat!). Aan ons de taak te zorgen dat ze dat doorhebben, dat ze niet voor het blok gezet worden. Communicatie is het belangrijkste.

Een crisis als deze zorgt voor een enorme betrokkenheid van deelnemers in de online sessies uit meerdere landen. Per sessie groeit het aantal deelnemers. Iedereen is op zoek naar kennis in een veranderende wereld. Wij moeten als Afera deze veranderingen blijven delen met onze leden. Continue benadrukken dat het belangrijk voor ze is om bij te blijven. Afera als een ‘thought leader’, kennisdeler en een bindende factor in onze industrie.

‘Wij moeten als brancheorganisatie vooruit, de wereld om ons heen verandert in een hoog tempo. Daarnaast wil ik toch ook wel de gezelligheid behouden! Als het weer kan, ook ‘s-avonds na een congres, met elkaar een biertje of een wijntje drinken. Dit is belangrijk want wij zijn wel mensen.’