‘Ik wens je veel personeel toe’

20-05-2019 Het niet hebben van stress of ‘hassle’ van personeel is de nummer één reden waarom brancheorganisaties management en ondersteuning uitbesteden. Het Amerikaanse Association Management Company Institute (AMCI) heeft hier onderzoek naar gedaan en dit heeft geleid tot deze nummer één en negen andere inzichten genoemd in de onderstaande top 10.

 

Onderzoek van het AMC institute

Door onderzoek krijg je als organisatie een goed beeld van de behoefte van je klanten, maar ook inzicht of de behoefte van je klanten ook terug te vinden in de priorisering van de services van je organisatie. Het ‘AMC institute’ is de Noord-Amerikaanse brancheorganisatie voor verenigingsmanagement-bureaus. Lejeune is hier sinds 2010 jaar bij aangesloten. Onderzoek onder klanten van leden van AMCI geeft een goed beeld waarom bestuurders de managementondersteuning van hun organisatie liever uitbesteden aan een gespecialiseerd AMC dan zelf een organisatie op te tuigen. 

Top 10 redenen uitbesteden management en ondersteuning

10. Personeel, archieven en kennis centraal op een plek.
9. Bestuur kan zich richten op strategie in plaats van op operationele zaken.
8. Blijf altijd up-tot date met een brede branche kennis, zonder hierin te hoeven investeren.
7. Geen slapeloze nachten over aansprakelijkheidsissues
6. Beschikking over verschillende experts in verschillende kennisgebieden
5.Toegang tot de laatste technische ontwikkelingen zonder investeringen
4. Goed opgeleid personeel, met de juiste competenties die nodig zijn in deze branche
3. Altijd op de hoogte van de laatste trends in de branche
2. Gebruik kunnen maken van de collectieve inkoop voordelen die geboden worden
1. Geen zorgen over het hebben van personeel.

De lijst is naar believen aan te vullen. Zo hoeven, in tegenstelling tot ‘standalone’ verenigingen met eigen secretariaat, geen schaarse verenigingsgelden te worden geïnvesteerd in vaste activa. Ook is uw branchevereniging wendbaarder doordat uw bezetting zowel qua omvang als qua competenties relatief eenvoudig is aan te passen aan veranderende behoeften.

‘Ik wens je veel personeel toe’

Uit de Top 10 van AMCI blijkt dus dat voor veel besturen, het hebben van geen of weinig personeel de belangrijkste behoefte is voor het inhuren van een gespecialiseerd bureau. Dit lijkt zeker op te gaan voor brancheorganisaties die worden bestuurd door leidinggevenden uit bedrijfsleven. De aloude verwensing: ‘Ik wens je veel personeel toe!’ gaat juist hier op. Bestuurders en commissieleden worden gekozen om een bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van gezamenlijke doelen van hun organisatie. HR is slechts een van de middelen om die doelen te bereiken. De vrijwilliger-bestuurder zit er doorgaans niet op te wachten om naast zijn or haar dagelijkse bezigheden als werkgever op te treden. Het uitbesteden van het verenigingsmanagement aan een AMC kan veel ellende, zorgen en stress ten aanzien van aanname, functionering, beoordeling, vervanging bij ziekte en zelfs ontslag wegnemen.

Als partner voor Brancheorganisaties kennen wij deze behoefte natuurlijk. Wij vervullen deze rol dagelijks en voor 100% van onze opdrachtgevers, zowel op adviserend als op organiserend en ondersteunend niveau. Het is onze kernactiviteit.

Klanttevredenheidsonderzoek

Net als AMCI vragen wij ook periodiek feedback aan onze brancheorganisaties. Sluit de behoefte van onze klanten nog aan bij de service die we verlenen, waar kunnen we verbeteren of waarvoor kunnen we nieuwe services ontwikkelen? Dat wij afgelopen jaar op onze kernactiviteit een 8,3 scoren, daar zijn wij natuurlijk heel erg blij mee. Dit is voor ons een motivatie om volgend jaar nog hoger te scoren, door de verbeteringen door te voeren en scherp te blijven op de veranderende wensen en behoeften van onze opdrachtgevers.

Open feedback van onze opdrachtgevers:

Afera (the European adhesive tape association): ‘I think the Lejeune team has gained over the years a very deep knowledge of the industry, which is not a given for an association management organization. On top comes the very professional way of working’

ECSPP (the European Chemical Sites Promotion Platform): ‘It gives continuity for the organization and makes life easier for the executive committee. Without Lejeune I do not think we would have survived’

FINAT (The association for the European self-adhesive labelling and adjacent narrow web converting industries): ‘Very good identification with the association and the industry.’

FNOI (Nederlandse vereniging voor de oudpapier-industrie alsmede professionele archief- en datavernietigingsbedrijven): ‘Jullie verdienen onze warme aanbeveling als professioneel secretariaat met een sterk bij de organisaties betrokken team’

IGC Global Promotions (global consortium of branded merchandise and premium business gifts): ‘Because of the excellence of their service, and the great human beings not only working in the organization but also leading it’.

ILP Vegetable (het international licentieplatform voor de ontwikkeling van groentezaden): ‘Lejeune is a very professional organisation in managing and assisting associations’

‘Ik wens u veel personeel toe’? Ik wens u veel personeel bij ons toe!! Toegewijd en betrokken personeel, goed opgeleid en met de juiste competenties die nodig zijn voor het managen van brancheorganisaties.

Jules Lejeune

Algemeen Directeur Lejeune Association management