Afval- en recyclingorganisaties oproep voor einde-afval criteria oudpapier in de Benelux

Afval- en recyclingorganisaties uit de Benelux hebben gezamenlijk een verklaring ondertekend waarmee zij de Benelux Unie oproepen via concrete maatregelen belemmeringen voor de circulaire economie weg te nemen. Eén van de voorgestelde maatregelen is het uitvaardigen van een bindende maatregel door het Benelux Comité voor lidstaten om de einde-afval status voor oudpapier te regelen.

Einde-afval-status betekent voor de branche: minder belemmeringen, administratieve lasten en erkenning als grondstof i.p.v. ‘afval’.

De FNOI, vertegenwoordigd door Hans Koning van Lejeune, is één van de partijen die de verklaring heeft ondertekend. Naast de FNOI zijn dit Vereniging Afvalbedrijven, Coberec en Go4Circle uit België en Flea uit Luxemburg.

Lees meer op de website van de FNOI