Interne bepalingen en gedragsregels opgesteld

Voor de leden van Kartoflex biedt de vereniging model leveringsvoorwaarden, die zij kunnen gebruiken in het handelsverkeer met hun klanten. Samen met advocatenkantoor Freijters is in 2014 een update van deze leveringsvoorwaarden opgesteld door Lejeune. Daarbij worden mededingingsrechtelijke voorwaarden nauwlettend in de gaten gehouden, zodat altijd wordt voldaan aan de Europese en nationale mededingingsregels.

Daarnaast hanteert Kartoflex ook interne bepalingen en gedragsregels opgesteld voor vergaderingen en bijeenkomsten, zodat er geen sprake kan zijn in verenigingsverband of tussen leden onderling tijdens Kartoflex vergaderingen of bijeenkomsten van verboden gedragingen of (prijs)afspraken, met betrekking tot beïnvloeding van de onderlinge concurrentie.

Lejeune Association Management zorgt ervoor dat verenigingen een actief mededingingsbeleid voeren en standaarden binnen verenigingen altijd beschikbaar, correct en up-to-date zijn.