Project Lejeune: Finat Technical Seminar 2020

 Finat Tecnical Seminar

Op dit moment zijn onze collega’s druk bezig met de voorbereidingen van het technische seminar van FINAT dat vindt plaats van 4 tot 6 maart 2020 in het Crowne Plaza Barcelona.

Met de titel: "Turning Technology into Value in the Label & Packaging Industry" belooft dit seminar de deelnemers een beter inzicht te geven in de verschillende aspecten van het inzetten van labeltechnologieën in de gehele waardeketen.

23 sprekers

Verspreid over anderhalve dag, twee plenaire en twee parallelle sessies, zullen 23 deskundige sprekers hun expertise over een scala aan onderwerpen delen. Allemaal bedoeld om een update te geven over de laatste stand van zaken op het gebied van wetgeving, materiaalwetenschap, conversietechnologie en innovatie.

Regelgeving

Een groot deel van de bijeenkomst zal worden gewijd aan de toekomst van de zelfklevende etikettering. Welke impact heeft de EU-wetgeving en de circulaire economie op de manier waarop zelfklevende etiketten worden geproduceerd? Met welke kritieke kwesties wordt de etikettenindustrie geconfronteerd door regelgeving inzake contact met levensmiddelen, duurzaamheid en recycling? Hoe kunnen we als industrie samenwerken om proactief oplossingen te bieden voor de verwerking van bijproducten die vrijkomen uit folie of matrix, en om richtsnoeren te geven voor de beste praktijken op gebieden als UV-uitharding voor voedselverpakkingen?

'Technology & Business'

Voor de productie- of technische managers die hebben gezien dat digitalisering de manier waarop zelfklevende etiketten worden geproduceerd voortdurend verandert, kan de sessie over 'Technology & Business' zeer interessant zijn. Prestaties, voor- en nadelen van de verschillende printtechnologieën worden uitvoerig toegelicht en met elkaar vergeleken. Daarnaast zal een breed scenario van businessmodellen en gerelateerde ROI-programma's inzicht geven in de economische gevolgen van bepaalde technologieën.

‘Leren put de geest nooit uit', aldus Leonardo da Vinci. Alleen al dit idee zou een stimulans moeten zijn voor FINAT leden om zich te registreren voor het evenement en waarde te creëren voor het bedrijf.

Voor meer informatie, ga naar de FINAT website