[project] Nieuwe website voor Kartoflex

Onze opdrachtgever Kartoflex heeft een nieuwe website. Het bouwen van een nieuwe website doe je niet zo maar even. Het kost tijd en vraagt om inzichten vanuit verschillende disciplines om tot het gewenste eindresultaat te komen. Het Kartoflex-team vanuit Lejeune is hier vorig jaar met de pr-commissie en het bestuur van Kartoflex mee aan de slag gegaan. De lancering heeft inmiddels plaatsgevonden en de reacties zijn zeer positief. 

Kartoflex

Koninklijke Kartoflex is de branchevereniging van fabrikanten van kartonnages en flexibele verpakkingen in Nederland. De slogan: ‘Kartoflex adviseert, ondersteunt en verbindt’ komt zeker tot uiting door het goed en deskundig bij staan van de 80-tal leden op de volgende gebieden/onderwerpen:

  • CAO
  • Pensioen (PGB)
  • Arbo
  • Opleidingen (FCB)
  • Wet- en regelgeving & subsidies
  • Milieu en duurzaamheid

Beter presenteren

“Een nieuwe, frisse uitstraling, minder tekst en meer beeldmateriaal, kortom een website die dynamisch en modern is, stond bij Kartoflex op het wensenlijstje. Een website waarmee we ons naar buiten toe beter kunnen presenteren. Het maken van een centraal punt met algemene informatie over onze werkzaamheden, maar ook met specifieke informatie - tot op zekere hoogte - over de verschillende onderwerpen. Het is allemaal  te vinden op de nieuwe website. Net als voorheen heeft de nieuwe website een besloten deel met informatie dat alleen toegankelijk is voor onze leden.

 Kartoflex nieuwe website project Lejeune

Uitwisselen kennis meer online

Het uitwisselen van kennis en ervaringen via de (jaar)vergaderingen, platformbijeenkomsten en thematische workshops is een belangrijk speerpunt voor de vereniging. De fysieke bijeenkomsten zijn net als bijna overal ter wereld omgezet in online bijeenkomsten. In de toekomst verwacht Kartoflex dat deze in hybride vorm voor sommige bijeenkomsten voortgezet gaan worden. Het online informeren van de ledenbedrijven over actuele ontwikkelingen op de verschillende terreinen is een belangrijke aanvulling op de dienstverlening geworden. De nieuwe website, maar ook de periodieke digitale nieuwsbrief, vervullen een belangrijk deel van deze kennisdeling.

Centrale inkoop

Bij Lejeune zijn de websites van veel van onze klanten ondergebracht bij één hostingpartij en websitebouwer. Zij denken met ons mee en kunnen snel schakelen bij wijzigingen. Door alles te centraliseren kunnen wij onze verenigingen een inkoopvoordeel bieden. De uniformiteit levert ook voordelen op. Zo zijn er meerdere medewerkers bekend met het systeem, waardoor er nauwelijks sprake is van doorlooptijd bij beheer of nieuwsupdates.

Rol van Lejeune

Het Kartoflex team, bestaande uit de Lejeune medewerkers Hans van Schaik (adviseur verenigingsmanagement en secretaris), Hélène Hahn-van ’t Hoff (managementondersteuning)  en Cora  van der Lek (financiële administratie), heeft een adviserende, initiërende, uitvoerende en faciliterende rol voor Kartoflex en haar leden. Het ontwikkelen van strategische projecten, belangenbehartiging en diverse marketingactiviteiten zijn de kerncompetenties van Lejeune.

Contact

Ook gebruik maken van de kennis en ervaring van Lejeune? Klik hier voor ons team en neem gerust contact op met een van onze collega's.

 Nieuwsgierig geworden naar de website van Kartoflex? Klik dan hier.