Strategische verkenning leidt tot Routekaart 2018

Onder leiding van Lejeune Association Management heeft het bestuur van EFTA-Benelux tijdens een strategische verkenning en oriëntatie op de toekomst de Routekaart 2018 opgesteld. Strategische kansen en bedreigingen werden benoemd en geclusterd in 4 hoofdthema’s (internationalisering, positionering, educatie en de vereniging).

Visie en Routekaart EFTA-Benelux 2018

Deze exercitie heeft geleid tot een duidelijke visie van wat EFTA-Benelux vanuit haar missie wil zijn, waarbij zowel de externe als interne aspecten tot uitdrukking zijn gekomen.

Toegevoegde waarde

Op zoek naar blijvende relevantie en hogere toegevoegde waarde zet EFTA-Benelux door internationale samenwerking (externe toegevoegde waarde) en kennis en netwerken (interne toegevoegde waarde) actief in op het ontwikkelen van (internationale) samenwerkingsverbanden, het vergroten van ledenparticipatie en het ontwikkelen van relevante programma’s.

Lejeune Association Management heeft deze strategische sessie geïnitieerd, inhoudelijk voorbereid, opgetreden als moderator en is in samenwerking met het bestuur actief betrokken bij de implementatie en uitvoering van de Routekaart 2018 binnen EFTA-Benelux.