Van digitale nieuwsbrief naar papieren nieuwsbrief

Waarom een papieren nieuwsbrief?

Het lijkt een tegenstrijdig project in deze digitale wereld. ’Van digitale nieuwsbrief naar de papieren nieuwsbrief’. Een wereld waar we ons best doen om zoveel mogelijk via de digitale wereld te communiceren. Sinds onze opdrachtgever FNOI (Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie) in 2014 besloot de nieuwsbrief alleen nog maar digitaal uit te brengen, kwamen er toch wel regelmatig vragen vanuit de FNOI leden voor een nieuwe papieren uitgave van de nieuwsbrief. Naast de digitale versie is daarom deze zomer ook weer een papieren versie van de nieuwsbrief FNOI INFO verschenen.

In de communicatie lijkt er op meerdere terreinen een terugkeer naar print waarneembaar. Niet in de plaats van maar elkaar versterkend. Er zijn meer trends waarneembaar waardoor communiceren via papier belangrijk blijft.

Trends in print

  • Print blijkt nog altijd populair. Uit onderzoek blijkt dat 88% van de mensen de voorkeur geeft aan print. Gedrukte teksten zijn beter te begrijpen en lezers onthouden de informatie beter. Een grote meerderheid (83%) geeft ook aan dat lezen van papier meer ontspannend is dan online lezen. Bovendien is het bereik van print groter en de kans op meelezers is groter.
  • Grote bedrijven gaan voor het personeelsblad ook terug naar een papieren versie, lagere oplage maar met veel foto’s en verhalen. Zo startte KLM in 2018 met een papieren personeelsblad met als uitgangspunt een magazine waar personeelsleden trots op kunnen zijn en dat men kan delen met familie.
  • Gebundelde reclamefolders zijn nog steeds enorm populair. Bij de ontvanger die op zoek is naar aanbiedingen maar ook zeker voor de locale ondernemer die hierdoor traffic naar zijn/haar winkel realiseert. Door de ‘content shock’ online vallen nu in eens de reclamefolders op. Even lekker op de bank met een kop koffie achterover zitten en bladeren.

‘Eindelijk weer iets tastbaars dat je bij de receptie kan neerleggen. Een blad waar je trots op bent als bezoekers er in bladeren terwijl ze wachten op hun afspraak. Niet de vluchtigheid van het digitale medium, maar iets wat beklijft, aldus Gerard Nijssen, voorzitter FNOI, in zijn voorwoord van de eerste FNOI INFO op papier’.

De content en het budget: onze uitdaging!

De kosten voor een papieren editie zijn hoger dan voor een digitale editie. Hier lag de uitdaging voor het FNOI-team binnen Lejeune. Hoe maken wij een FNOI INFO uitgave waar iedereen die in de papierrecyclingketen werkt trots op is en graag wil delen met familieleden, maar die ook interessant is voor zakelijke relaties, beleidsmakers en andere stakeholders!

Dit betekent investeren in kwaliteit. Naast onze eigen content is er onder andere een verhalenverteller betrokken die vertegenwoordigers in de markt heeft geïnterviewd. Een designer voor de vormgeving en vanzelfsprekend een drukker voor het uiteindelijke printen en versturen. Investeren in kwaliteit betekende automatisch dat er meer budget nodig was. Voor het benodigde budget hadden we sponsoren nodig. Het is ons team gelukt om voor allebei de edities in 2019 adverteerders te vinden en hiermee de meerkosten van het papieren magazine te dekken.

Dit is een mooi resultaat. Het is van belang het verhaal van de rol van de papierrecyclingbranche in de Circulaire Economie beter naar buiten te brengen. Wij weten inderdaad nooit wie er meeleest!

Zoals Gerard Nijssen het perfect omschrijft in zijn voorwoord: ‘Door mensen uit de papier- en kartonketen aan het woord te laten, wil ik u via deze FNOI INFO laten zien hoe circulair en duurzaam ons product en onze keten is en uw aandacht vragen voor het belang dat we oudpapier behandelen als grondstof. In het licht van de circulaire economie en het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Wereldwijd zorgt hoogwaardige recycling van papier en metaal namelijk voor een reductie van de CO2-uitstoot met ruim 700 miljoen ton op jaarbasis. Evenveel als de totale emissie van het wereldwijde luchtverkeer. En dat is uw aandacht meer dan waard….’

Rol van Lejeune Association management

Het FNOI team met o.a. Hans Koning, adviseur verenigingsmanagement en onder meer directeur van de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI), heeft een adviserende, initiërende en faciliterende rol voor FNOI en haar leden. Het ontwikkelen van strategische projecten, marketingactiviteiten en ledenprogramma’s, in zowel een adviserende als uitvoerende rol, zijn kerncompetenties van Lejeune.

Wilt u de papieren FNOI INFO online lezen klik dan hier.