Bestuursondersteuning

Naast bestuursbeleid en -advies ondersteunen onze klantteams uw bestuur en commissies bij het uitvoeren van de primaire taken. Dit gebeurt op verschillende niveaus, zoals het voorbereiden, organiseren, notuleren, het agenderen en opvolgen van uw vergaderingen en bijeenkomsten.

Terug