Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen

Op 1 januari 2012 is de Gedragscode Medische Hulpmiddelen in werking getreden. De code geeft regels voor leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals.

De gedragregels die zijn vastgelegd in de Gedragscode beogen om – in aanvulling op de geldende wetgeving ‐ nader invulling te geven aan een zorgvuldige, transparante en verantwoorde omgang tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en de partijen die betrokken zijn bij de besluitvorming over de aanschaf en/of de toepassing daarvan, ongeacht de setting waarin zij werkzaam zijn.
De Gedragscode heeft betrekking op enerzijds uitingen over medische hulpmiddelen in de ruimste zin des woords. Anderzijds geeft de Gedragscode normen voor verantwoorde interacties tussen leveranciers en zorgprofessionals.