Vereniging Herwinning Textiel

De Vereniging Herwinning Textiel (VHT) is de brancheorganisatie voor de textielherwinnings industrie. De vereniging is opgericht in 1949 en omvat ruim 30 leden. Vrijwel alle Nederlandse sorteerbedrijven van betekenis en de grotere charitatieve en commerciële inzamelaars van gebruikt textiel zijn aangesloten. Daarnaast zijn bedrijven aangesloten die zich bezighouden met de bewerking en recycling van tweedehands kleding, schoenen en textiel. De VHT vertegenwoordigt ruim 90% van de ondernemingen in deze branche. Dit maakt de VHT tot een goede en overtuigende gesprekspartner voor de centrale overheid, provinciale en gemeentelijke overheden, en voor andere belangenorganisaties.