2 december 2019

Brancheorganisaties FNOI, MRF en VHT organiseren recycling congres 2020

nationaal recycling congres Nederland

Op Global Recycling Day, 18 maart 2020 organiseren de brancheorganisaties FNOI (oudpapier), MRF (metaalrecycling) en VHT (textielrecycling) het Nationaal Recycling Congres. Het congres, dat tevens samenvalt met de viering van 100 jaar georganiseerde recycling in Nederland, zal plaatsvinden in de Fokker Terminal te Den Haag.

Namens de gezamenlijke brancheorganisaties vertelt, Directeur MRF en FNOI Hans Koning: “Circulariteit is voor de recyclingsector al bijna een eeuw core business. De sector innoveert, investeert en draagt bij aan een economie die minder afhankelijk is van het buitenland en het milieu minimaal belast. De sector wil kennis en ervaring delen en wil graag samenwerken met alle ketenpartners. Vandaar dat wij als gezamenlijke recyclingsectoren onze krachten bundelen met de organisatie van dit congres, om zo de aandacht te vestigen op het belang van onze branches voor de realisatie van de Circulaire Economie. Daarmee bundelen wij niet alleen onze kennis en ervaring, maar creëren wij tevens een platform om generieke kansen te benutten en bedreigingen af te wenden. We gaan ervan uit dat de komende maanden nog meer recyclingorganisaties zullen aanhaken.”

Meer informatie over het programma, de sprekers, aanmelden en het persbericht kunt u vinden op de speciale Global Recycling Day website. Klik hier.

Wilt u sponsor van dit evenement worden en hiermee officieel partner van het Nationaal Recycling congres 2020? Dat kan, er zijn verschillende pakketten, de folder kunt u aanvragen via deze link

Lejeune heeft met verschillende verenigingsmanagers, zoals Hans Koning, een adviserende, initiërende en faciliterende rol voor recyclingorganisaties en de daarbij aangesloten leden. Het ontwikkelen van strategische projecten, marketingactiviteiten en ledenprogramma’s, in zowel een adviserende als uitvoerende rol, zijn kerncompetenties van Lejeune. Zo ook dit initiatief en de organisatie van dit Nationaal Recycling Congres.