8 december 2021

CA+ gecertificeerde bedrijven organiseren Data Privacy bewustwordingscampagne 2022

Ca+ gecertificeerde bedrijven voor vertrouwelijk vernietigingen organiseren de Data Privacy bewustwordingscampagne 2022. De Data Privacy Week die plaatsvindt van 24 -29 januari 2022, is een week waarin particulieren kosteloos privacygevoelig materiaal kunnen inleveren bij een CA+ gecertificeerd, dus professioneel datavernietigingsbedrijf in de buurt!

Voorkom datalekken

Het zorgvuldig omgaan met privacygevoelig materiaal geldt niet alleen voor bedrijven en overheden maar ook voor particulieren. In deze week willen de CA+ gecertificeerde bedrijven voor archief, data en productvernietiging, zoveel mogelijk mensen bewust maken van het feit dat privacygevoelig materiaal niet in de oudpapierbak of de electronica-container thuis hoort. Ga hier zorgvuldig mee om en voorkom datalekken, is de boodschap!

Data Privacy Week 2022 CA+ certificering

Sponsor

Lejeune Association Management steunt deze campagne en is één van de sponsors voor deze week. "Voor ons is het zorgvuldig omgaan met privacygevoelig materiaal dagelijks werk. Voor de brancheorganisaties waarvoor we werken, maar ook alle aangesloten leden bij deze brancheorganisaties is het van belang dat we aan de voorkant, maar ook aan het eind van het proces alles goed hebben geregeld. Doordat we nauw betrokken zijn bij CA+ certifcering en de ontwikkelaar van het certificaat de brancheorganisatie FNOI, zijn wij ons erg bewust van het risico van datalekken.:" aldus Jules Lejeune, algemeen directeur. 

Over het CA+ Certificaat

Om 100% vertrouwelijke vernietiging te waarborgen is het CA+ keurmerk met onafhankelijke en externe toetsing, ontwikkeld en geïmplementeerd door de FNOI (Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie). De CA+ gecertificeerde archief- en datavernietigingsbedrijven staan in een speciaal CA+ register vermeld.

Meer weten over de bewustwordingscampagne? Kijk op de speciale website van de Data Privacy Week