9 juni 2020

De sector “Kartonnage en Flexibele Verpakkingenbedrijf” investeert in Duurzame Inzetbaarheid (DI) van de medewerkers en kiest voor Tiptrack

Onze opdrachtgever FCB investeert in duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Medewerkers krijgen op een laagdrempelige manier inzicht in hun inzetbaarheid en worden hiermee geholpen gerichte keuzes te maken. Denk hierbij aan scholing, cursussen, lichamelijke en mentale fitheid of loopbaan- en financiële planning. Tripack is een persoonlijke en interactieve online tool. Deze tool is beschikbaar voor de ca. 4.000 medewerkers werkzaam in de verpakkingssector.

ondertekening FCB Tiptrack

Ondertekening overeenkomst 5 juni 2020;  links Raymond Puts, directeur AWVN en rechts Willem de Vocht, voorzitter FCB.  

Persbericht 9 juni 2020

Lees hieronder het volledige persbericht van 9 juni waarin de keuze voor Tiptrack aangekondigd wordt. 

“Zeker nu is investeren in de ontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers cruciaal,” zegt FCB voorzitter Willem de Vocht. Iedere medewerker die valt onder de cao krijgt een jaarlijks persoonlijk DI-budget om te besteden in Tiptrack. Tiptrack helpt medewerkers om de regie te nemen over de eigen loopbaan. Zo kunnen zij keuzes maken als het gaat om hun eigen duurzame inzetbaarheid en het op tijd kijken naar hun werk in de toekomst.

AWVN-directeur Raymond Puts is zeer verheugd dat het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds  FCB “Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf heeft gekozen voor Tiptrack. “Het is belangrijk dat medewerkers op een laagdrempelige manier inzicht krijgen in hun inzetbaarheid en hiermee geholpen worden gerichte keuzes te maken, bijvoorbeeld op het gebied van scholing, cursussen, lichamelijke en mentale fitheid of loopbaan- en financiële planning. Het gaat om het nemen van actie(s) voor nu en voor de toekomst. Ook in deze turbulente tijden is het juist belangrijk om regie te houden op de eigen loopbaan en te werken aan permanente ontwikkeling van de mensen.”

De verpakkingssector timmert flink aan de weg en is innovatief en dynamisch. Dat vraagt veel van de circa 4000 mensen die er werken. De mate van inzetbaarheid is per definitie per individu verschillend. Dat betekent dat wat bijdraagt aan die inzetbaarheid ook individueel moet worden bepaald. Maar, Duurzame Inzetbaarheid is een wederzijdse verantwoordelijkheid; de medewerker neemt initiatief en investeert in zijn ontwikkeling, de werkgever faciliteert en ondersteunt.

De medewerkers van de sector kunnen hun persoonlijk DI-Budget naar eigen inzicht besteden met behulp van Tiptrack. Zo nemen ze de regie over hun eigen loopbaan. Medewerkers kunnen veilig en gezond blijven werken, en op tijd vooruit kijken naar het werk in de toekomst.

FCB AWVN Kartoflex Tiptrack

Staand van links naar rechts, Hans van Schaik, secretaris Kartoflex, Bauke van der Molen Kuipers, voorzitter Kartoflex, Willem de Vocht, voorzitter FCB en Raymond Puts, directeur AWVN, zittend van links naar rechts Renske Rietbergen, directeur HR-innovatie & marketing AWVN en Wouter Veenis, secretaris FCBOver FCB:

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de sector Kartonnage en Flexibele Verpakkingen (FCB) initieert, stimuleert en bevordert (vernieuwende) activiteiten in de sector op het gebied van arbeidsmarkt, werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden, medezeggenschap en HRM-beleid.

Daarnaast voert het fonds activiteiten uit die voortvloeien uit afspraken die sociale partners in de sector zijn overeengekomen in de CAO.