23 december 2019

Keurmerk portefeuille Lejeune breidt zich uit

Na een jaar van interim-management besloot de Stichting PayChecked in Transport om haar secretariaat met ingang van 2019 volledig bij Lejeune onder te brengen. PayChecked werd in 2016 opgericht door de brancheorganisaties Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de verladersorganisatie evofenedex. PayChecked is de vijfde keurmerkregeling in de Lejeune-portefeuille.

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

Stichting PayChecked in Transport is het keurmerk waarmee ondernemers in het beroepsgoederenvervoer over de weg kunnen aantonen dat zij hun werknemers betalen zoals is afgesproken in de cao en dat hun personeels- en loonadministratie op orde is. Daarmee verkleinen zij het risico op ketenaansprakelijkheid in het kader van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Zaken doen met een transportonderneming die het keurmerk heeft behaald voorkomt dat een opdrachtgever zelf onderzoek moet uitvoeren. Het keurmerk is een waarborg voor zowel de opdrachtgever als transporteur dat ze aan de wettelijke vereisten voldoen. 

Vijf keurmerkregelingen

Meer informatie over de vijf keurmerkregelingen in ons portfolio:

  1. Stichting PayChecked in Transport
  2. Erkenningsregeling OPK (oudpapier en karton)
  3. Certificeringsregeling CA+ (archief- en datavernietiging)
  4. MRF-keurmerk (metaalrecycling)
  5. Certificeringsregeling Herwinning Textiel

Over certificering gesproken: Lejeune behaalde in 2013 voor het eerst het ISO 9001 certificaat, dat via het zogenaamde Certiked Model (onderdeel van Lloyds Register) geschikt is gemaakt voor de kennisintensieve dienstverlening. Zeer onlangs kwam uit de Certiked audit naar voren dat wij opnieuw voor drie jaar het ISO certificaat mogen voeren.