14 februari 2020

Marketing, Technical en Steering Committee Afera in Düsseldorf

Deze week vergaderde de Marketing, Technical en Steering Committee in Düsseldorf. Geheel in een nieuw format waarbij commissie leden over verschillende strategische onderwerpen in kleinere werkgroepen effectiever resultaten konden behalen. Zie hieronder een impressie van de workshops.

Lejeune heeft een initiërende en faciliterende rol voor Afera en haar leden. De ontwikkeling van strategische projecten en ledenprogramma's, met zowel een adviserende als uitvoerende rol, zijn kerncompetenties van Lejeune. Inclusief de organisatie van en het inhoudelijke programma voor conferenties, committees en bestuursvergaderingen.

Lejeune's Afera team: Astrid Lejeune, Elke Verbaarschot en Stephanie Feith.