27 februari 2023

SDG 17 – Partnerships for the Goals - Lejeune

Branchedag 30 maart 2023 van duurzaam denken naar DOEN

Als kantoor met bijna 60 jaar historie in Den Haag koesteren we de rol van onze stad als vestigingsplaats van diverse VN-organisaties. De VN is ook de organisatie die al in 2015 de 17 Sustainable Development Goals heeft ontwikkeld. Deze ‘SDG’s worden gezien als een kompas en bieden een bruikbaar handvat om de veelzijdigheid van het begrip duurzaamheid te duiden en gericht acties te starten die binnen de eigen invloedssfeer van personen en individuen liggen. In totaal zijn er 17 SDG’s met daaronder 169 subdoelen. Wij hebben er als Lejeune uit deze subdoelen een vijftigtal geselecteerd die relevant (kunnen) zijn voor onze opdrachtgevers. Met een handzame tool kunnen vervolgens de SDG’s en subdoelen worden geselecteerd die binnen de spreekwoordelijke ‘Scope één’ van de brancheorganisatie liggen.

Om te beginnen is dat natuurlijk SDG #17: Partnerships for the Goals. Weliswaar pas de laatste SDG in het rijtje, maar wat ons betreft een cruciale. Het handvest van de VN vermeldt dat “Doelstelling 17 gaat over het nieuw leven inblazen van het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling. De 2030 agenda is universeel en vraagt om actie van alle landen - ontwikkelde en ontwikkelingslanden - om ervoor te zorgen dat niemand achterblijft. Het vereist partnerschappen tussen regeringen, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld. De doelstellingen voor duurzame ontwikkeling kunnen alleen worden verwezenlijkt met een sterk engagement voor wereldwijde samenwerking en partnerschap.”

Een dergelijke formulering behoeft nauwelijks nadere toelichting. Het ‘maatschappelijk middenveld’ is immers het speelveld waarop ‘publiek’ en ‘privaat’ elkaar ontmoeten en waar stichtingen en verenigingen de verbindende factor vormen.

Op 30 maart 2023 is onze Branchedag met het thema ‘van duurzaam denken naar DOEN. De aanwezige brancheorganisaties gaan met elkaar werken aan dit thema. De SDG's spelen hierin een belangrijke rol. Ook aanmelden voor onze Branchedag op 30 maart 2023 klik hier.

Meer weten over het programma kijk op onze speciale Branchedag pagina

Meer weten over verduurzaming en wat er op de branchevereniging af komt en hoe gaan we het aanpakken? Kijk dan op deze pagina het webinar dat Luc Lejeune gaf op 27 september 2022, SDG ACTON DAY