15 april 2019

15-04-2019


Secretariaat Stichting PayChecked in Transport verhuist naar Den Haag

Keurmerk beroepsgoederenvervoer

De Stichting PayChecked in Transport beheert het gelijknamige keurmerk dat in 2016 werd ingevoerd als antwoord op de invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Bedrijven die vallen onder de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg kunnen het keurmerk behalen door zich te laten toetsen door een onafhankelijke inspectie-instelling. Het keurmerk is een signaal dat de desbetreffende transporteur zijn personeels- en loonadministratie op orde heeft en daarmee het risico op ketenaansprakelijkheid richting opdrachtgevers heeft beperkt.

Lejeune als schakel evofenedex, TLN, inspectie-instellingen en keurmerkhouders

Oprichters van het keurmerk zijn evofenedex en Transport en Logistiek Nederland (TLN), de brancheorganisaties die in de vervoersketen respectievelijk de verladers en transportondernemingen vertegenwoordigen en ook zitting hebben in het bestuur van de stichting. Namens de Stichting PayChecked in Transport verwoordt voorzitter Tjerk Kroes het als volgt: “evofenedex en TLN hebben medio 2016 samen de schouders gezet onder het keurmerk PayChecked in Transport. Nu, bijna 3 jaar na de oprichting, hebben ruim 250 bedrijven het keurmerk behaald. Dat is nog maar het begin. Wij zijn TLN veel dank verschuldigd voor de wijze waarop zij in de opstart-fase van het keurmerk het secretariaat van de Stichting hebben opgezet en beheerd. Aan Lejeune nu de uitdaging om als schakel tussen evofenedex, TLN, inspectie-instellingen en keurmerkhouders, het bereik van PayChecked verder te helpen vergroten.”

Directeur Jules Lejeune van het gelijknamige bureau toont zich verheugd met de nieuwe opdrachtgever. “Ons bureau heeft vanuit onze betrokkenheid bij verenigingen in de branches van verpakkingen en recycling de afgelopen decennia de nodige deskundigheid opgebouwd met cao-projecten en het beheer van keurmerken. Er zijn vanuit die beide sectoren veel raakvlakken met de transportwereld en we kijken ernaar uit om een bijdrage te leveren aan de verdere uitbouw van het keurmerk.” Het secretariaat zal vanuit Den Haag onder leiding staan van secretaris Roderick Ferrari, met ondersteuning van Floor Hoenderop (management assistentie) en Cora van der Lek (financiën).

Directeur Jules Lejeune, die vanaf maart 2018 actief was als interim-secretaris van PayChecked, zal als adviseur nauw betrokken blijven bij het reilen en zeilen van de stichting.

Het keurmerk PayChecked

PayChecked is een keurmerk voor bedrijven in transport en logistiek die vallen onder de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg. Het keurmerk geeft aan dat de onderneming haar werknemers betaalt zoals in de cao is afgesproken en dat de personeels- en loonadministratie op orde is. Dat is waardevol, omdat volgens de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) een opdrachtgever de onderzoeksplicht heeft om te checken of haar opdrachtnemers het juiste loon betalen aan hun werknemers. Het keurmerk geeft naar opdrachtgevers aan dat zij zich op dit punt met succes hebben laten inspecteren door een onafhankelijke inspectie-instelling.