15 mei 2020

Veel interesse voor de online trainingen GMH – Gedragscode Medische Hulpmiddelen - tijdens COVD-19

GMH gedragscode medische hulpmiddelen

Onze opdrachtgever GMH, organiseert net als alle andere verenigingen haar trainingen online. GMH is de Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen. Een belangrijke speler in de deze COVID-19 periode voor bestellingen van medische hulpmiddelen voor zorgprofessionals.

Online trainingen

 De GMH trainingen zij gericht zijn op de vertaling van de regels uit de code naar de toepassing en de consequenties daarvan in de praktijk. De uitbraak van de COVID-19 pandemie heeft net als in andere branches consequenties voor de trainingen van de GMH. Deze vinden normaliter ‘live’ plaats op een centrale locatie in het land, in groepen van ongeveer 20-24 personen. Dit is op dit moment niet mogelijk. Daarom heeft het bestuur van de GMH besloten om de GMH trainingen voorlopig via digitale weg te laten plaatsvinden.  De ervaring van vele GMH-trainingen leert dat het belang van interactie groot is. Dat is een stuk lastiger bij een digitale meeting. Daarom is het aantal deelnemers beperkt tot circa 12 personen per training. 

Op 13 mei vond weer een (volgeboekte) training plaats. De volgende geplande trainingen zijn op 9 september en 25 november 2020.

Over GMH - Gedragscode Medische Hulpmiddelen

Op 1 januari 2012 is de Gedragscode Medische Hulpmiddelen in werking getreden. De code geeft regels voor leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals.

De gedragsregels die zijn vastgelegd in de Gedragscode beogen om – in aanvulling op de geldende wetgeving ‐ nader invulling te geven aan een zorgvuldige, transparante en verantwoorde omgang tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en de partijen die betrokken zijn bij de besluitvorming over de aanschaf en/of de toepassing daarvan, ongeacht de setting waarin zij werkzaam zijn. De Gedragscode heeft betrekking op enerzijds uitingen over medische hulpmiddelen in de ruimste zin van het woord. Anderzijds geeft de Gedragscode normen voor verantwoorde interacties tussen leveranciers en zorgprofessionals.

Rol van Lejeune Association management

Het Lejeune GMH team heeft een faciliterende en ondersteunende en uitvoerende rol voor GMH en haar leden. Onze opdrachtgever Diagned is ook aangesloten bij GMH. Meer informatie over GMH? Kijk op de website http://www.gmh.nu/