Eindejaarsblog Jules Lejeune: reflecteren is vooruitzien

18-12-2018 Ook dit jaar staan de laatste weken van het jaar weer in het teken van het terugblikken. Opdrachtgevers en opdrachtnemers, werkgevers en werknemers, leermeesters en leerlingen, ouders en nakomelingen, in het zakelijke en persoonlijke verkeer is dit de tijd van het jaar wanneer we de balans opmaken, behaalde resultaten evalueren en doelstellingen voor het komende jaar bepalen.
In vaktermen heet dit tegenwoordig ‘reflecteren’. ‘Reflectie’, zo leert Wikipedia, ‘is een term uit de didactiek. Het is een gestructureerde manier om ervaringen te begrijpen en te analyseren en er betekenis aan te geven. Reflectie is het proces waarbij ervaringen worden omgezet in betekenis’.

Zo bezien werkt reflecteren twee kanten op. We halen herinneringen naar boven, schijnen het licht van nu erop en laten de weerkaatsing van de beleefde ervaringen een blik werpen op de toekomst.

Reflecteren is dus een vorm van vooruitzien: één stap achteruit, twee vooruit.

Er is tegenwoordig echter een aantal paradoxen die het reflectiebeeld vertroebelen.

De tijd gaat steeds sneller, maar onze tijdshorizon ligt in de vergrijzende en verduurzamende samenleving steeds verder weg. Geografische afstanden worden onder invloed van globalisering steeds kleiner, maar het gevoel van verwijdering wordt steeds groter. Informatie is onder invloed van de digitale snelweg meer en meer toegankelijk, maar de verspreiding van desinformatie en nepnieuws via sociale media maakt de werkelijkheid steeds ongrijpbaarder.

Tegen deze achtergrond zijn verenigingen van mensen in organisaties een baken van authenticiteit, van dialoog, van hoor en wederhoor, van oog voor de toekomst maar met besef van het verleden, van gezamenlijke verantwoordelijkheid met oog voor het individu, en voeden zij het besef dat er meer is in de wereld dan soundbites, framing en eigenbelang.

Verenigingen, om in de termen van Wikipedia te blijven, maken het mogelijk om collectieve ervaringen om te zetten in een betekenisvolle, gezamenlijke toekomst.

Wij zijn er als Lejeune trots op om al meer dan een halve eeuw een bijdrage te mogen leveren aan een sterk collectief en kijken ernaar uit om in de aanloop naar ons 55-jarig bestaan het verenigingsjaar 2019 met u te vieren.

Namens staf en directie van Lejeune Association Management wens ik u hele fijne feestdagen en een succesvol en reflecterend 2019!

 

Jules Lejeune

Algemeen directeur