Blog Jules Lejeune: Fact of Life in de Jaren 2020

Kestblog Jules Lejeune: Fact of Life in de Jaren 2020

De inburgering van Covid19 ligt op schema. Inmiddels zijn we toe aan golf 5. De coronagolven hebben naar analogie van de orkanen een alfabetische naam gekregen. Inmiddels zijn we al toe aan golf Omikron, al heeft de naamgever met het discreet overslaan van Xi (immers: Alpha kwam al uit China) wat gesmokkeld en kan ik me tussen Delta en Omikron geen andere tussenliggende golf herinneren. Hooguit die van Nu.

Wat leek op een korte termijn fenomeen blijkt toch langer bij ons te zijn en dit vergt het uiterste van ons aanpassings- en uithoudingsvermogen. Ook in de samenleving neemt daarom de spanning toe, geholpen door de sociale media waar de waarheid steeds meer een keuze lijkt te zijn. Zin is onzin en omgekeerd. De waarheid ligt spreekwoordelijk in het midden, maar (wederom naar analogie van het alfabet) dat is tegenwoordig wel ergens tussen Algoritme en Zuckerberg.

In Nederland werd deze week het woord ‘Prikspijt’ gekozen tot woord van het jaar en daarin konden beide zijden van het waarheidsspectrum zich vinden. Een jaar geleden kwamen de eerste vaccins beschikbaar, maar de veronderstelde ‘groepsimmuniteit’ blijkt zelfs bij een vaccinatiegraad van 85% nog altijd een kwestie van ‘groepsgezindheid’. Ook hier een waarheid die twee kanten op kan gaan: gaan groepen zich splitsen of gaan we proberen groepen te verbinden?

In tegenstelling tot vorige golven heeft de Nederlandse regering de afgelopen week besloten om nu eens vanaf het begin internationaal de koppositie te pakken. Ons land is, tot wanhoop van veel ondernemers, tijdens de donkere kerstdagen in een nieuwe lockdown gestort. De Stille Nacht duurde na de ingestelde avond-lockdown hier al enkele weken, maar nu wordt het ook nog een Kerst met Booze en Booster (en daarna een golf nieuwe Boomers).

Hopelijk hebben de huidige maatregelen opnieuw een dempend effect op de besmettingscurve, blijken de signalen dat het virus met de voortschrijdende mutaties steeds verder degenereert te kloppen, wordt het vaccinatieprogramma nu ook wereldwijd uitgerold en kunnen we de komende jaren de draad van ons normale leven weer oppakken.

Voorlopig zullen we samenleven met het virus, maar tegen deze sombere achtergrond is het goed om te weten dat verenigingen zich de afgelopen 20 maanden hebben bewezen als bindende factor in de samenleving. Met verenigingsprofessionals in een sleutelpositie bij het betrekken, bedienen en bewegen van leden richting het gezamenlijk belang.

De vereniging is sterker dan het individu, gezamenlijke uitdagingen brengen belanghebbenden bij elkaar, en zonder een neutraal en onafhankelijk ontmoetingsplatform zullen we elkaar nooit leren kennen en vertrouwen.

Daar waar sommigen hadden verwacht dat de Corona-crisis zou inhakken op de contributiebaten, heeft onderzoek dan ook aangetoond dat over de gehele linie ledenbestanden juist zijn toegenomen, of op zijn minst zijn gestabiliseerd. Onze eigen ervaringen bevestigen deze algemene trend.

Verenigingen zijn, naast Covid, ook in de jaren 2020 een onmiskenbare Fact of Life en een onmisbare schakel voor het herstel. We zijn blij en trots om van hen te mogen vergezellen op deze reis!

Jules Lejeune

Algemeen directeur