Duurzaamheid in bedrijfsleven: Samenwerken voor een veerkrachtige toekomst in tijden van klimaatverandering en regelgevingsdruk

Geplaatst op:


Door: Luc Lejeune, december 2023

‘Brancheorganisaties hebben het potentieel om als collectief doelen te bereiken waar individuele bedrijven tekortschieten’.

Met de jaarwisseling in zicht, is dit een uitgelezen moment om te reflecteren op een jaar vol mondiale uitdagingen door klimaatverandering. Temperatuurstijgingen en zeespiegelverhogingen dwingen de wereld tot actie, en wet- en regelgeving leggen een groeiende druk op bedrijven.

Klimaatverandering: Een Oproep tot Actie
De klimaatcrisis heeft de planeet stevig in zijn greep, met een stijgende frequentie van steeds extremere weersomstandigheden. Nederland, met zijn lage ligging, is bijzonder vatbaar voor de gevolgen van de daaruit voortvloeiende stijging van de waterspiegel. Het is een oproep tot actie, niet alleen voor individuen maar ook voor bedrijven.

Toenemende druk van wet- en regelgeving: Lokale en Europese inspanningen
Internationale overeenkomsten zoals het Klimaatakkoord van Parijs en de EU Green Deal dwingen overheden tot krachtige maatregelen. Een voorbeeld: Recentelijk heeft de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de Europese Unie, aangenomen in november 2022, deze druk verder versterkt. Vanaf januari 2024 worden bedrijven (vanaf een bepaalde omzet) verplicht om een gedetailleerde rapportage op te nemen in hun jaarverslagen, gericht op transparantie en verbeterde kwaliteit van duurzaamheidsinformatie.

MKB neemt de duurzaamheidskans ter harte
Hoewel duurzaamheid essentieel is, blijft het midden- en kleinbedrijf (mkb) terughoudend. Uit onderzoek blijkt dat slechts een minderheid van mkb-bedrijven in Nederland substantiële investeringen heeft gedaan in CO2-reductie. Brancheorganisaties kunnen hier een cruciale rol spelen.

Rol van Brancheorganisaties in Duurzaamheid
Brancheorganisaties hebben het potentieel om als collectief doelen te bereiken waar individuele bedrijven tekortschieten. Samenwerking binnen deze organisaties kan bedrijven helpen begrijpen waar ze impact kunnen hebben en hoe ze duurzaamheid in de praktijk kunnen brengen. In een tijd van groeiende regelgevingsdruk, zoals geïllustreerd door de CSRD, is de rol van brancheorganisaties cruciaal. Als gidsen kunnen ze bedrijven helpen navigeren door complexe duurzaamheidsdoelen en wetgeving. Door gezamenlijk op te treden, kunnen brancheorganisaties een krachtige factor zijn voor positieve verandering.

Kortom, terwijl de klimaatverandering niet wacht, is het de gezamenlijke verantwoordelijkheid van bedrijven en brancheorganisaties om duurzaamheid te omarmen. Dit pad leidt naar een veerkrachtige, circulaire toekomst.

Luc Lejeune

Terug naar het overzicht

ISO 9001

Lejeune is ISO 9001:2015 gecertificeerd door EIK certificering, certificeerder voor kennisintensieve dienstverlening.

ISO 9001

Lejeune is aangesloten bij: