Van nul tot 500K online minuten in 12 maanden

Geplaatst op:

Van nul tot 500K online minuten in 12 maanden

De digitale transformatie is dankzij Covid19 ook bij brancheverenigingen in een stroomversnelling gekomen. Ons ‘Zoom Dashboard’ laat zien dat over de afgelopen twaalf maanden het aantal digitale vergaderingen binnen onze licenties explosief is gestegen tot boven de 1000. Met een gemiddeld aantal deelnemers per vergadering van ca. 8,5 komt dat neer op ruim 8,5 duizend deelnemers. In totaal werd voor onze medewerkers bijna een half miljoen minuten vergadertijd door Zoom geregistreerd, ofwel bijna 5 fte. Daarnaast vonden ruim 80 webinars plaats met een gemiddeld deelnemersaantal van iets meer dan 45.

online meetings Lejeune

Door het internationale karakter van ons bedrijf werd er al online en telefonisch vergaderd, maar lang niet zoveel als het afgelopen jaar. 

Let wel: de uren voor MS Teams en voor vergaderingen en webinars die niet door Lejeune werden gehost zijn hierin niet meegeteld. We snakken allemaal naar het hervatten van het elkaar ontmoeten op locatie, naar het informele, non-verbale contact, naar dat praatje bij de koffie tijdens de pauze, naar de adempauze onderweg tussen twee besprekingen in, maar of we na de lockdown helemaal terugkeren naar het oude patroon is nog maar de vraag.

Terug naar het overzicht

ISO 9001

Lejeune is ISO 9001:2015 gecertificeerd door EIK certificering, certificeerder voor kennisintensieve dienstverlening.

ISO 9001

Lejeune is aangesloten bij: