Strategische verkenning leidt tot Routekaart 2018
Onder leiding van Lejeune Association Management heeft het bestuur van EFTA-Benelux tijdens een strategische verkenning en oriëntatie op de toekomst de Routekaart 2018 opgesteld. Strategische kansen en bedreigingen werden benoemd en geclusterd in 4 hoofdthema’s (internationalisering, positionering, educatie en de vereniging).
Nieuw élan voor een toonaangevend evenement RadTech Europe
RadTech Europe organiseert sinds de jaren 80 het toonaangevende evenement voor de Europese UV- en EB-industrie, het RadTech Europe Conference and Exhibition. Waar dit vroeger door een 3e partij werd georganiseerd, heeft het bestuur van de vereniging in 2014 besloten om de organisatie aan Lejeune toe te kennen. Een eerste kans voor Lejeune om naast een conferentie, ook een volwaardige beurs te organiseren.
Contentmarketing project bij Afera creëert bewustwording bij ‘engineers en designers’ van de ontelbare mogelijkheden rondom het gebruik van zelfklevende tape
Nadat studie heeft uitgewezen dat er bij potentiële klanten van de leden van branchevereniging Afera nog veel onbekendheid is over de mogelijkheden van het product zelfklevende tape, heeft Lejeune voor Afera een contentmarketingplan ontwikkeld om de leden te helpen de functionaliteiten van het product zelfklevende tape te promoten. Afera heeft hiervoor het fiat van de leden.
Interne bepalingen en gedragsregels opgesteld
Voor de leden van Kartoflex biedt de vereniging model leveringsvoorwaarden, die zij kunnen gebruiken in het handelsverkeer met hun klanten. Samen met advocatenkantoor Freijters is in 2014 een update van deze leveringsvoorwaarden opgesteld door Lejeune. Daarbij worden mededingingsrechtelijke voorwaarden nauwlettend in de gaten gehouden, zodat altijd wordt voldaan aan de Europese en nationale mededingingsregels.
Collectief project inkoop website voor organisaties Lejeune
Bij Lejeune hebben al vele organisaties gebruik gemaakt van de voordelen die de collectieve inkoop van een master website bij Creative Creations heeft opgeleverd. Lejeune heeft een website laten ontwikkelen waarin alle functionaliteiten en wensen en eisen zitten ingebouwd, die van een website tegenwoordig mag worden verwacht.