Afval- en recyclingorganisaties oproep voor einde-afval criteria oudpapier in de Benelux
Afval- en recyclingorganisaties uit de Benelux hebben gezamenlijk een verklaring ondertekend waarmee zij de Benelux Unie oproepen via concrete maatregelen belemmeringen voor de circulaire economie weg te nemen. Eén van de voorgestelde maatregelen is het uitvaardigen van een bindende maatregel door het Benelux Comité om de einde-afval status voor oudpapier te regelen.
Project belangenbehartiging voor VHT
Brandbrief: door vervuild textiel, textielrecycling in gevaar

   
Het interview op 15 juli 2019 in Trouw was het begin van een mooi voorbeeld van belangenbehartiging vanuit de VHT (Vereniging Hergebruik Textiel). In het interview, waa...

Regulatory affairs updates Afera
Vertegenwoordiging van de belangen van de bij Afera aangesloten organisaties met betrekking tot Europese regelgeving is een van de kernactiviteiten van de professionals op het gebied van regelgeving van het management van Lejeune Association. Vertegenwoordiging van belangen en een totaaloverzicht van zijn activiteiten, zoals advies en richtlijnen, zijn te lezen op de Afera-website.
12 Recyclingorganisaties lanceren Plastic Recycling Branch EuRIC
Op 26 februari is de kunststofrecycling tak van de Europese recyclingorganisatie EuRIC gelanceerd, de ERPB. Twaalf nationale recyclingorganisaties zijn bij de oprichting betrokken, waaronder ook MRF en FNOI. Zij hebben gezamenlijk een zetel in de nieuwe kunststoftak van de Europese belangenorganisatie.