Lejeune voldoet wederom aan het kwaliteitsmanagementsysteem van Certiked voor de komende drie jaar.

Lejeune behaalde in 2013 voor het eerst het ISO 9001 certificaat, dat via het zogenaamde Certiked Model (onderdeel van Lloyds Register) geschikt is gemaakt voor de kennisintensieve dienstverlening. Uit de meest recente Certiked audit kwam naar voren dat wij opnieuw voor drie jaar dit ISO certificaat mogen voeren.

In het onderzoek stellen onafhankelijke auditoren een aantal zaken vast ten aanzien van het Certiked Model 2015 (ISO 9001:2015):

  • Of het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan het toetsingskader;
  • Dat voldaan wordt aan regelgeving en wettelijke en contractuele eisen;
  • Of het kwaliteitsmanagementsysteem een doeltreffende bijdrage levert aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie;
  • Waar mogelijk identificeert Certiked tevens potentiële verbeteringen.

In februari 2019 behaalde een team van vier collega’s het interne auditorscertificaat van ISO 9001:201. Hierdoor staat het optimaliseren van onze processen continue op onze agenda.

 Lejeune The Hague certificering

Op de foto van l-r: John Roskam (trainer), Jakovina van Haeringen, Mark Macaré (inmiddels elders werkzaam) , Floor Hoenderop en Angela Ashruf.

Eind vorig jaar vond de externe toetsing door Certiked plaats. Lejeune voldoet aan de gestelde eisen en hierdoor mogen wij wederom voor de komende 3 jaar dit ISO 9001 certificaat voeren. Twee punten lichten wij graag even uit het mooie rapport dat we mochten ontvangen.

Organisatorisch

Het kwaliteitsmanagementsysteem draagt aantoonbaar bij aan de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening, onder meer door interne audits en door adequaat op signalen van klanten te reageren. Het systeem biedt daarmee een duidelijke kapstok om tot optimalisatie van bedrijfsprocessen te komen. Hierdoor was de organisatie gedurende 2019 in staat om flexibel om te gaan met enkele onvoorziene gebeurtenissen en desondanks nieuwe wegen in te slaan.

Er wordt veel aandacht besteed aan kennisdeling en kennisontwikkeling.

De ambities van Lejeune voor de dienstverlening van morgen vragen om het vergaren van nieuwe kennis. Hier wordt actief aan gewerkt, bijvoorbeeld bij het extern vergaren van kennis over content marketing, het intern delen daarvan en het vertalen van deze kennis ten bate vande klant. Er wordt veel gewerkt met hand- en draaiboeken bij events. Deze worden tijdens en na de events geactualiseerd vanuit geleerde lessen. Een voorbeeld van vernieuwende ontwikkelingen is bijvoorbeeld het project ‘#LABELicious’ bij de Europese vereniging FINAT, gericht op het op een eigentijdse manier interesseren van studenten en jonge professionals voor de branche.

Waarom is certificeren belangrijk?

  1. Het schept vertrouwen bij klanten dat processen op een gestructureerde en efficiënte manier plaatsvinden;
  2. Het zorgt voor een kapstok voor continue verbetering;
  3. Het geeft erkenning, het heeft een mijlpaalfunctie voor de medewerkers.

Dat geldt niet alleen voor de ISO certificering die wij voor Lejeune mogen voeren. Dit geldt ook voor bedrijven die zich certificeren met branche-specifieke keurmerken in de sectoren waarvoor wij werken. In onze portefeuille vertegenwoordigen wij inmiddels vijf keurmerken waarvoor deze drie redenen ook gelden. Lees meer over op deze keurmerken op onze website