Projectmanagement

  • Keurmerken, brancheprogramma’s, campagnes

    Is uw branchevereniging verantwoordelijk voor een keurmerk, een brancheprogramma of een gezamenlijke campagne? Met ons team van ervaren programmamanagers kunnen wij u het juiste advies geven om deze op passende wijze vorm te geven, te managen, maar ook continue te optimaliseren. We ondersteunen u bij de formulering van voorwaarden voor een keurmerk, de registratie van accreditaties en de branding hiervan. [link naar een blog hierover] We zorgen dat uw branche in contact komt met de juiste spelers, bij voorbeeld op het gebied van gezamenlijke inkoop van energie. Of we helpen uw branche bij opzetten en uitvoeren van een gezamenlijke promotiecampagne, bij voorbeeld door het organiseren van een competitie en het realiseren van de PR-spinoff daarvan.
  • Branchesamenwerking

    Uw brancheorganisatie biedt het kader waarbinnen concurrenten samenwerken aan de realisatie van gezamenlijke doelen, zoals het afsluiten van een cao, het beheren van daaruit voortvloeiende activiteiten zoals het O&O fonds, het stimuleren van vakbekwaamheid, het bijhouden van permanente educatie, het faciliteren van kennisdeling op het gebied van HRM, het verzamelen, aggregeren en analyseren van branchestatistieken, enzovoort. Niet alleen vanwege de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van mededinging en privacy, maar ook omwille van de bescherming van vertrouwelijke en gevoelige informatie, is het kunnen beschikken over een neutrale en onafhankelijke instantie zoals die deze activiteiten begeleidt en de compliance bewaakt een absolute must. Ons team telt een aantal ervaren adviseurs die de samenwerking binnen uw branche op passende wijze kunnen ondersteunen.
  • Congressen en evenementen

    Voor bijna alle brancheorganisaties in onze portfolio organiseren wij jaarlijks, zowel in binnen- als in het buitenland, één of meerdere evenementen of bijeenkomsten. Wekelijks staat er wel een congres, jaarvergadering, symposium, beursdeelname of relatie-event op onze agenda. Dit doen we niet alleen op het gebied van organisatie, planning en communicatie (locatie, catering, logistiek, aanmeldingen), ook voor het inhoudelijke programma tijdens het evenement zijn wij vaak ‘leading’.