Branchesamenwerking

Uw brancheorganisatie biedt het kader waarbinnen concurrenten kunnen samenwerken om legitieme gezamenlijke doelen te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het afsluiten van een cao, het ondersteunen in gerelateerde activiteiten zoals het O&O-fonds, het stimuleren van vakbekwaamheid, het bevorderen van permanente educatie, het faciliteren van kennisdeling op het gebied van HRM, het verzamelen, aggregeren en analyseren van branchestatistieken, en nog veel meer. En steeds meer speelt de brancheorganisatie een rol als platform voor projectgerichte samenwerking om gezamenlijke uitdagingen ten aanzien van verduurzaming te realiseren.

Het is van groot belang om te kunnen beschikken over een neutrale en onafhankelijke instantie die deze activiteiten begeleidt en de naleving van wet- en regelgeving inzake mededinging en privacy waarborgt. Dit is essentieel voor de bescherming van vertrouwelijke en gevoelige informatie. Ons team bestaat uit ervaren adviseurs die op passende wijze de samenwerking binnen uw branche kunnen ondersteunen en de naleving van richtlijnen kunnen bewaken

ISO 9001

Lejeune is ISO 9001:2015 gecertificeerd door EIK certificering, certificeerder voor kennisintensieve dienstverlening.

ISO 9001

Lejeune is aangesloten bij: