Branchesamenwerking

Uw brancheorganisatie biedt het kader waarbinnen concurrenten samenwerken aan de realisatie van gezamenlijke doelen, zoals het afsluiten van een cao, het beheren van daaruit voortvloeiende activiteiten zoals het O&O fonds, het stimuleren van vakbekwaamheid, het bijhouden van permanente educatie, het faciliteren van kennisdeling op het gebied van HRM, het verzamelen, aggregeren en analyseren van branchestatistieken, enzovoort.

Niet alleen vanwege de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van mededinging en privacy, maar ook omwille van de bescherming van vertrouwelijke en gevoelige informatie, is het kunnen beschikken over een neutrale en onafhankelijke instantie zoals die deze activiteiten begeleidt en de compliance bewaakt een absolute must. Ons team telt een aantal ervaren adviseurs die de samenwerking binnen uw branche op passende wijze kunnen ondersteunen.

Terug