12 april 2021

Lennert Vermaat aan de slag als nieuwe adviseur verenigingsmanagement

Vorige week heeft Lennert Vermaat, onze nieuwe adviseur verenigingsmanagement, zich aangesloten bij het Lejeune team. We werken nog steeds veel vanuit huis en plannen onze vergaderingen online. Daarom voor ons allemaal, onze klanten en collega’s, een goed moment voor de introductie van Lennert. Welkom bij Lejeune, Lennert. We kijken uit naar een succesvolle samenwerking.  

Lennert Vermaat bij Lejeune

Wie is Lennert?

Ik ben 34 jaar, geboren en opgegroeid op eiland Goeree-Overflakkee. Na mijn middelbare school ben ik gaan wonen en studeren in Utrecht. Inmiddels woon ik hier alweer 15 jaar met veel plezier.

Wat en waar heb je gestudeerd?

Ik heb Milieumaatschappijwetenschappen gestudeerd. Mijn bachelor heb ik in Utrecht gedaan en mijn Master heb ik afgerond in Nijmegen. Tijdens mijn studie is mijn interesse ontstaan voor recycling, met als logisch gevolg dat mijn masterthesis ging over afvalinzameling en afvalscheiding met onderzoeksresultaten over gemeentelijk afvalbeleid vanuit mijn stageopdracht bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in Den Haag. 

Waar heb je gewerkt voordat je bij ons team kwam?

De afgelopen vier jaar was ik beleidsmedewerker en secretaris bij de ‘Vereniging Afvalbedrijven' (VA). VA is belangenbehartiger van de totale afvalketen en stimuleert de transitie naar de circulaire economie.

Wat was je motivatie om je bij ons team in Lejeune te voegen?

De Afval- en Recycling sector trekt mij en dan met name de recycling. Bij Afvalbedrijven was mijn rol iets breder en speelde afval ook een grote rol. Nu kan ik mij door de speciale recyclingcluster binnen Lejeune helemaal richten op recycling.

Voor welke verenigingen ga je werken als adviseur verenigingsmanagement? 

Ik ga werken voor en met de Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG), Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) en de Metaal Recycling Federatie (MRF). Daarnaast lijkt het mij een fantastische uitdaging als we met de deelnemende organisaties het Nationaal Recycling Forum (NRF) verder kunnen opbouwen.

Er zijn twee zaken die direct aandacht vragen. Ten eerste het beleid omtrent ‘Zeer Zorgwekkende Stoffen’ (ZZS). Dit is de lijst van stoffen die niet meer mogen worden toegepast in producten omdat ze schadelijk zijn voor de gezondheid en/of het milieu. Ga je producten recyclen die stoffen bevatten die op de ZZS-lijst staan, dan bestaat de kans dat deze terugkomen in de secundaire grondstoffen.

Het aantal stoffen op de ZZS-lijst neemt toe. De materie wordt dus steeds complexer en de verantwoordelijkheid zou niet alleen bij de recyclers moeten liggen. Ook producenten hebben hierin de verantwoordelijkheid en een gezamenlijke aanpak voor een oplossing is noodzakelijk. Het is van belang dat ik de beleidsmakers in Den Haag, bij Infrastructuur en Waterstaat (IenW), ga helpen om het beleid vorm te geven en daarbij de belangen behartig van de recyclingbranche.

Ten tweede is het noodzakelijk te lobbyen voor de FHG. Er moeten ruime afzetmarkten worden gecreëerd voor secundaire grondstoffen. Om die situatie te bereiken is het nodig dat het gebruik van secundaire grondstoffen wordt gestimuleerd. Met aanvullend overheidsbeleid kunnen we producenten laten kiezen voor secundaire producten, dus gerecyclede grondstoffen. 

Verder kijk ik natuurlijk uit naar het kennismaken met de besturen en leden van de verenigingen en het inventariseren welke issues breed spelen. Ook over de samenwerking met het directe Lejeune team, Brenda, Celesta, Cora en Hans, ben ik erg enthousiast.

Voor de contactgegevens van Lennert Vermaat kijk op onze teampagina