Klant profiel GDST - Stichting Global Dialogue on Seafood Traceability

GDST - Stichting Global Dialogue on Seafood Traceability
GDST - Stichting Global Dialogue on Seafood Traceability

GDST is een internationaal, business-to-business platform dat in 2017 is opgericht om de allereerste wereldwijde industrienormen te creëren voor de traceerbaarheid van vis, schaal- en schelpdieren. Meer dan 60 bedrijven en verenigingen hebben deelgenomen aan het op consensus gebaseerde ontwerpproces van de GDST, met een grote deelname vanuit de hele wereld, de hele toeleveringsketen en alle bedrijfsgroottes. De GDST werd bijeengeroepen en gefaciliteerd door het Wereld Natuur Fonds (WWF) en het Institute of Food Technologists (IFT). De Dialoog was aanvankelijk georganiseerd rond een structuur en een agenda die voortkwamen uit een dozijn voorbereidende workshops in Azië, Europa en Noord-Amerika. Met drie technische werkgroepen had de precompetitieve Dialoog tot doel een op elkaar afgestemd wereldwijd kader voor de traceerbaarheid van zeevruchten op te stellen, gebaseerd op vier pijlers:

  1. 1. Internationaal overeengekomen sleutelgegevenselementen (KDE's) die routinematig met vis-, schaal- en schelpdierproducten moeten worden geassocieerd.
  2. 2. Technische specificaties voor inter-operabele traceerbaarheidssystemen, samen met juridische en zakelijke standaardformaten die de uitwisseling van informatie tussen bedrijven vergemakkelijken.
  3. 3. Internationaal overeengekomen benchmarks voor het controleren van de geldigheid van gegevens.
  4. 4. Harmonisatie van business-smart nationale regelgeving om de nalevingslasten te helpen verminderen.

GDST - Stichting Global Dialogue on Seafood Traceability Team leden:

ISO 9001

Lejeune is ISO 9001:2015 gecertificeerd door EIK certificering, certificeerder voor kennisintensieve dienstverlening.

ISO 9001

Lejeune is aangesloten bij: