Branchevereniging Kartoflex initieert ambitieus verduurzamingsprogramma voor leden

Geplaatst op:

“De sector én de keten moeten verduurzamen.”

In de kartonnage & verpakkingsindustrie zijn de eerste bedrijven gestart om gezamenlijk een CO2-reductie van minimaal 30% te realiseren, laat de branchevereniging weten in een persbericht. ‘30 in 2030’ is een initiatief van Koninklijke Kartoflex, de branchevereniging van fabrikanten van kartonnages en flexibele verpakkingen. De bedrijven worden ondersteund door SmartTrackers, via werkgroepen onder deskundige leiding en maken gebruik van een softwaretool voor registratie, berekening, rapportage en management van CO2-reductie. Een deel van de programmakosten wordt vergoed door de branchevereniging.

De bedrijven die onder begeleiding van SmartTrackers gezamenlijk aan de slag gaan met CO2-reductie zijn IG Design Group BV, Akarton BV, Klingele Golfkarton en Samsun BV. IG Design Group in Hoogeveen werkt al langer met SmartTrackers. Finance & IT Director Eric Hisken: “SmartTrackers deed ons inzien dat sommige soorten cadeaupapier tot drie keer hun gewicht in CO2-uitstoot veroorzaken. Inmiddels hebben we een patent op een folieloze rol cadeaupapier. Een lager energieverbruik, minder materialen, minder afval: verduurzaming is een kans om nog concurrerender te worden Ons doel voor 2030 is minimaal 35% reductie van onze CO2-footprint.”

Kartoflex

Koplopers

“Verduurzaming doe je niet alleen,” aldus Luc Lejeune, Kartoflex-projectleider ’30 in 2030’. “Samen met branchegenoten innoveer je je bedrijf sneller en krachtiger in de richting van een groene toekomst. Je bespaart op energie, grondstoffen en andere kosten en je optimaliseert je concurrentiepositie. Deze vier bedrijven zijn nu de SmartTrackers-Koplopers binnen onze branche, maar ik weet zeker dat de rest snel volgt.”

Klimaatakkoord

De ambitie van Kartoflex is gebaseerd op het klimaatakkoord. Nederland heeft zich gecommitteerd aan CO2-reductiedoelen om de opwarming van de aarde te beperken. Het Greenhouse Gas Protocol https://ghgprotocol.org/ (1998), sinds 2015 onderdeel van het klimaatakkoord van Parijs, kent drie invloedgebieden voor CO2-reductie:

Scope 1: alle uitstoot die direct het gevolg is van eigen activiteiten,
Scope 2: de indirecte emissies (van inkoop),
Scope 3: alle overige emissies in de keten.

Luc Lejeune: “Als bedrijf kun je zelf aan de slag met scope 1 en 2. Maar de hele sector én de keten moeten verduurzamen. Voor scope 3 heb je je collega-bedrijven nodig om samen een vuist te maken en een duurzamere keten te realiseren. Als branchevereniging heb je daarin een verantwoordelijkheid, je bent een katalysator. We hopen dat meer branches ons voorbeeld volgen.”

Deelnemers enthousiast

Bunyamin Soylu, commercieel directeur van Samsun BV, is enthousiast over het initiatief van zijn branchevereniging. “Wij hebben een paar jaar geleden al zonnepanelen geplaatst. Dat was toen een flinke investering, maar met de huidige gasprijzen verdienen we die snel terug. Wij willen zelfs 40% CO2-reductie realiseren. Juist als je vroeg het roer omgooit kun je gebruik maken van alle kansen die zich de komende jaren gaan voordoen, in de vorm van subsidies, nieuwe technologieën en nieuwe klanten.”

SmartTrackers

SmartTrackers https://smarttrackers.nl/ is een digitaal platform dat bedrijven ondersteunt om beter te presteren op het gebied van duurzaamheid, kwaliteitsmanagement en risicobeheersing. Het bevat eenvoudige software die je helpt om te sturen op CO2-reductie.

Het bestuur van Kartoflex is een samenwerking met SmartTrackers aangegaan om de leden te helpen invulling te geven aan Nederlandse en Europese klimaatdoelstellingen, te voldoen aan nieuwe wetten en regels en aan de toenemende rapportageverplichtingen over CO2-beleid en -uitstoot.

Koninklijke Kartoflex

Kartoflex https://kartoflex.nl/ is dé werkgeversvereniging van Nederlandse fabrikanten van kartonnages en flexibele verpakkingen. Kartoflex behartigt de belangen van haar leden op diverse terreinen waaronder cao, arbo, pensioen, opleidingen, milieu en duurzaamheid. Bij onderhandelingen voor de cao van het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf schuift Kartoflex aan tafel met overheid, vakbonden en andere relevante organisaties.

Terug naar het overzicht

ISO 9001

Lejeune is ISO 9001:2015 gecertificeerd door EIK certificering, certificeerder voor kennisintensieve dienstverlening.

ISO 9001

Lejeune is aangesloten bij: