Professionaliseren door certificeren in de recyclingbranche

Geplaatst op:

Professionaliseren door certificeren in de recyclingbranche

CA+ OPK certificaat

Lejeune verzorgt sinds jaar en dag de managementondersteuning en secretariaatsvoering van diverse brancheorganisaties in de recyclingbranche, waaronder de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie #FNOI, de Metaal Recycling Federatie #MRF, de Vereniging Herwinning Textiel #VHT en de Federatie Herwinning grondstoffen #FHG. Aanvullend op de dagelijkse secretariaatsvoering, behoren Europese, nationale en lokale belangenbehartiging, advisering en begeleiding m.b.t. wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, gezondheid, milieu/duurzaamheid en professionalisering tot het takenpakket.

Voor de FNOI is een van de doelstellingen de bedrijfstak verder te professionaliseren. Een professionele bedrijfstak is een gezonde bedrijfstak!

Lejeune draagt hier onder meer aan bij met het mee ontwikkelen en ondersteunen van certificeringsprogramma’s. Dit heeft onder meer geresulteerd in twee certificaten speciaal voor FNOI; Oudpapier & Karton (OPK) en Certificering Archiefvernietiging (CA+).

Erkenningsregeling OPK

De Erkenningsregeling OPK is een praktische en branchespecifieke certificeringsregeling, waarmee de zorg voor proceskwaliteit, milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden wordt gewaarborgd. Ondernemingen met dit certificaat onderscheiden zich duidelijk van niet-gecertificeerde concurrenten op het gebied van professionaliteit en betrouwbaarheid. OPK gecertificeerde ondernemingen worden jaarlijks getoetst door een onafhankelijke Certificerende Instelling. Deze regelmatige externe toetsing borgt de waarde van het certificaat.

Certificeringsregeling CA+

De Certificeringsregeling CA+ is speciaal ontwikkeld voor ondernemingen die vertrouwelijke archieven, data en producten vernietigen. Ondernemingen die kunnen aantonen dat zij een gesloten en veilig vernietigingsproces hanteren, van het inzamelen, transporteren, opslaan tot het vernietigen, komen in aanmerking voor het CA+ certificaat. De CA+ regeling voorziet in objectieve normen en procedures om de vertrouwelijkheid van het te vernietigen materiaal en de veiligheid van de procedures te waarborgen. CA+ gecertificeerde ondernemingen worden jaarlijks getoetst door een onafhankelijke Certificerende Instelling. Deze regelmatige externe toetsing borgt de waarde van het certificaat.

Elke 3 jaar geactualiseerd

Elke drie jaar worden de certificeringen geactualiseerd. In juni 2017 is de OPK regeling geactualiseerd. Op 21 juni 2018 is de Certificeringsregeling Archief-, Data- en Productvernietiging (CA+) 2018 doorgevoerd. De regeling is op een aantal punten inhoudelijk gewijzigd. Zo is de privacywetgeving (AVG) stevig in de regeling verankerd. Met de kwalitatieve en inhoudelijke update is de CA+ een toekomstbestendige regeling die een adequaat, efficiënt en gesloten vernietigingsproces blijft waarborgen. 

FNOI serieuze partner

Beide certificaten dragen bij aan het feit dat de FNOI een serieuze partner is richting het internationale bedrijfsleven, lokale en nationale overheidsinstanties.

Terug naar het overzicht

ISO 9001

Lejeune is ISO 9001:2015 gecertificeerd door EIK certificering, certificeerder voor kennisintensieve dienstverlening.

ISO 9001

Lejeune is aangesloten bij: