Blog Jules Lejeune: brief aan het nageslacht
Tijdens de Lejeune Branchedag 2023 op 30 maart jl. werd de documentaire ‘The Decade of Action’ vertoond waarin politici, corporate CEO’s en wetenschappers hun visie geven op de rol die de private sector kan spelen in het beperken van onze impact op het klimaat. In de film worden zij gevraagd om een brief aan hun achterkleinkinderen te schrijven ....
'Ik wens je veel personeel toe’
20-05-2019 Het niet hebben van stress of ‘hassle’ van personeel is de nummer één reden waarom brancheorganisaties management en ondersteuning uitbesteden. Het Amerikaanse Association Management Company Institute (AMCI) heeft hier onderzoek naar gedaan en dit heeft geleid tot deze nummer één en negen andere inzichten genoemd in de onderstaande top 10.
Eindejaarsblog Jules Lejeune: reflecteren is vooruitzien
Ook dit jaar staan de laatste weken van het jaar weer in het teken van het terugblikken. Opdrachtgevers en opdrachtnemers, werkgevers en werknemers, leermeesters en leerlingen, ouders en nakomelingen, in het zakelijke en persoonlijke verkeer is dit de tijd van het jaar wanneer we de balans opmaken, behaalde resultaten evalueren en doelstellingen voor het komende jaar bepalen.
[Artikel in VM] 'Take aways' ASAE congres Chicago
“Het valt niet altijd mee om de juiste krenten uit de pap te pikken, maar tegenover deze keuzestress staat dan weer het gezelschap van gepassioneerde verenigingsprofessionals waarin je verkeert en de conversaties over het vak waarin je verzeild raakt. En met de leden van de inmiddels befaamde ‘Dutch Delegation’, te herkennen aan hun bovengemiddelde lengte, is het altijd plezierig sparren!” – Jules Lejeune