RadTech Europe - geslaagd duurzaam Innovatieproject: UV LED Webinar serie
RadTech Europe, de industriële vereniging voor de promotie van UV/EB Technologie (industriële drogingstechnieken) heeft een project geïnitieerd om leden te helpen inspelen op duurzame ontwikkelingen in de industrie. Met de ondersteuning van Lejeune, zijn gedurende de periode april – juni dit voorjaar onder de noemer "RadTech Europe UV LED Webinar Series" een zevental webinars georganiseerd .
Webinar CSRD: Een stap naar een duurzamere toekomst voor leden van Nederlandse verenigingen
Tijdens een interactief webinar over de Corporate Sustainability Reporting Directive op 5 juli jl., speciaal georganiseerd voor Nederlandse verenigingen die opdrachtgever zijn van Lejeune Association Management, werden de belangrijkste aspecten van CSRD en de gevolgen ervan voor bedrijven uitgebreid behandeld.
Lejeune Association Management verwelkomt het secretariaat van Stichting Materiaalorganisaties (StiMo)
Per 1 juli 2023 heeft de Stichting Materiaalorganisaties (StiMo) haar secretariaat ondergebracht bij Lejeune Association Management in Den Haag.
Doe maar apart - Landelijke campagne vóór recycling en tegen batterijbranden
'Doe maar apart' is een campagne vóór recycling en tegen batterijbranden. Het doel is om consumenten en bedrijven aan te moedigen om elektrische apparaten, batterijen en accu's apart in te leveren bij inleverpunten en milieustraten. Samen met Stichting OPEN, BRBS Recycling, NVRD, Stichting Stibat Services, TLN, Vereniging Afvalbedrijven en onze klant NRF (Nationaal Recycing Forum) willen zij voorkomen dat deze waardevolle items in het restafval belanden.
3 vragen aan EuroFM voorzitter Natalie Hofman
EuroFM is een netwerk dat op Europees niveau de belangen behartigt voor het vakgebied Facility Management. Dit gebeurt op vier aandachtsgebieden: onderwijs, onderzoek, contacten met andere verenigingen en de samenwerking met het bedrijfsleven. Sinds februari 2023 is Natalie Hofman voorzitter van EuroFM. Wij stellen haar drie vragen: over haar motivatie om voorzitter te worden, welke erfenis zij wil nalaten en welke rol Lejeune inneemt voor de vereniging.
Verslag Branchedag 30 maart 2023 van duurzaam denken naar DOEN
Verslag van een geslaagde Branchedag 2023, samen van elkaar leren en elkaar inspireren. 100 genodigden, bestuursleden, commissieleden of professionals betrokken bij de wereld van de brancheorganisaties, krijgen een warm welkom van Jules Lejeune. De Algemeen Directeur trapt de Branchedag af en vertelt dat hiermee een oude traditie in ere is hersteld.