Even voorstellen: het panel voor verenigingsdebat #branchedag2023
‘Hoe gaan we van duurzaam denken naar DOEN?’ Het negenkoppige panel, bestaande uit bestuurders, professionals uit verenigingen en andere deskundigen van verschillende generaties, zal in drie rondes ingaan op thema’s die betrekking hebben op beoogde impact, concretisering van het project, ledenbetrokkenheid, focus, leiderschap en generatieafhankelijkheid.
'Best practices’, projecten in collectieve verduurzaming: 3 bestuurders aan het aan het woord
Drie bestuurders, betrokken bij collectieve initiatieven ten aanzien van verduurzaming en MVO, geven hun inzichten en leerpunten over het onderwerp verduurzaming met interviewer Bert van Loon. Dit leverde drie mooie gesprekken met waardevolle input voor het verenigingsdebat tijdens de Branchedag 2023 op 30 maart.
Michel Scholte: “Het beste wat je als sectorassociatie kunt doen is investeren in impact alfabetisme”
Het programma voor de Lejeune Branchedag 2023 zal worden afgetrapt door Michel Scholte, ondernemer en medeoprichter achter True Price, het Impact Institute en Impact Economy Foundation (inmiddels zijn er ruim 80 medewerkers werkzaam bij zijn organisaties).
Coöperatie OpenWaste trapt af in Venlo
Op vrijdag 24 februari vond op de Grote Markt in Venlo het ceremoniële startschot plaats van OpenWaste, de nieuwe coöperatieve vereniging van afvalinzamelaars die is opgericht met als doel het realiseren van emissievrije stadslogistiek in heel Nede...
SDG 17 – Partnerships for the Goals - Lejeune
Als kantoor met bijna 60 jaar historie in Den Haag koesteren we de rol van onze stad als vestigingsplaats van diverse VN-organisaties. De VN is ook de organisatie die al in 2015 de 17 Sustainable Development Goals hebben ontwikkeld.
Meer dan 100 aanmeldingen voor de Branchedag op 30 maart 2023

Geweldig! We hebben al meer dan 100 aanmeldingen voor onze Branchedag op 30 maart.


Dit is een goed teken! Veel brancheorganisaties willen met elkaar verder werken aan het thema ‘van duurzaam denken naar DOEN.’


<...