5 zekerheden voor brancheorganisaties die partner zijn van Lejeune Association Management

Geplaatst op:

5 zekerheden voor brancheorganisaties die partner zijn van Lejeune Association Management

Brancheorganisaties, stichtingen en andere non-profit belangenorganisaties kunnen ervoor kiezen om het management en beheer van hun organisatie niet in eigen beheer te doen maar om dit onder te brengen bij een gespecialiseerd professioneel bureau. En dan hebben we het bepaald niet alleen over de ledenadministratie maar ook over de boekhouding. Zou het alleen daarover gaan zijn er ook andere oplossingen denkbaar. De ondersteuning van een verenigingsmanagementbureau zoals het onze gaat veel verder dan dat. Zo treden wij op als strategisch partner en adviseur, als communicatiebureau, als evenementen- en projectbureau, en als uitvoerder en aanbieder van fysieke en digitale verenigingsfaciliteiten. Hieronder zetten wij een vijftal zekerheden op een rij. 

5 zekerheden met Lejeune

1)   Geen zorgen over het in dienst hebben van personeel

Uit de Top 10 van AMCI blijkt dat voor veel besturen, het hebben van geen of weinig personeel de nummer één behoefte is voor het inhuren van een gespecialiseerd bureau. Dit lijkt zeker op te gaan voor brancheorganisaties die worden bestuurd door leidinggevenden uit het bedrijfsleven. De aloude verwensing: ‘Ik wens je veel personeel toe!’ gaat juist hier op. Bestuurders en commissieleden worden gekozen om een bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van gezamenlijke doelen van hun organisatie. HR is slechts een van de middelen om die doelen te bereiken. De vrijwilliger-bestuurder zit er doorgaans niet op te wachten om naast zijn of haar dagelijkse bezigheden als werkgever op te treden, met alle rompslomp van dien. Die rol neemt Lejeune Association Management van uw vereniging of brancheorganisatie over.

5 zekerheden met Lejeune

2)   Belangenbehartiging mogelijk door goed georganiseerde vereniging 

Het belang van goede vertegenwoordiging en opkomen voor je branche bleek tijdens de coronacrisis en de aanpak hiervan van groot belang. We zagen veel vertegenwoordigers vanuit vitale sectoren, zoals de medische sector, maar ook vertegenwoordigers vanuit de branches waar in deze crisis de grootse financiële klappen vallen, zoals in de Horeca en reiswereld. Zij zijn zichtbaar en worden gezien als dé expert, of in marketingtermen een ‘thought leader’ in hun vakgebied. Het feit dat deze branches georganiseerd zijn in verenigingen is de grote kracht. Zij spreken met hun achterban, zij inventariseren de knelpunten, delen de kennis en komen met oplossingen. Hierdoor wordt er naar de belangen van de bedrijven geluisterd door de beleidsmakers. Met de juiste content of communicatiestrategie en het PR-beleid bereiken zij via verschillende media ook nog eens het juiste publiek. Hiermee creëren zij draagvlak in de maatschappij.

Dit is precies ook de kracht van de brancheverenigingen die vanuit Lejeune Association management vertegenwoordigd worden. 25 verschillende verenigingen in verschillende branches, niet altijd met de reikwijdte van de grote landelijke koepelorganisaties, maar dat is ook niet altijd van toepassing om specifieke doelen te bereiken. Wel een aantal sectoren die in de corona-crisis gezien werden als vitale sectoren, zoals de labels en verpakkingensector, maar ook de recyclingbranche. Lees meer hierover in het drieluik, met onze professionals aan het woord, dat we in 2020 hebben gepubliceerd.

5 zekerheden met Lejeune

3)   Onderdeel van de verenigingsgemeenschap: de kracht van verbindingen ook tussen verenigingen

Het specialisme dat Lejeune in huis heeft groeit en wordt gedeeld onder de verschillende verenigingen. Ontwikkelingen gaan snel, het is van belang dat er verbindingen gelegd worden tussen verenigingen onderling.  Van elkaar leren, daar waar synergie te behalen valt, zeker als het gaat om organisaties met grote sectorale raakvlakken. Wij kunnen het niet beter uitleggen dan dat één van onze opdrachtgevers kort geleden heeft gedaan.

In een interview over de textielbranche en recycling stelt VHT co-voorzitter, Mariska Zandvliet: ‘Het is heel fijn om met meerdere brancheverenigingen die werkzaam zijn in de afvalstromen, samen bij Lejeune te zitten. De synergie is prettig en je kunt ervaringen uitwisselen over hoe zaken bij andere verenigingen verlopen. Ook als het gaat over kennis van producentenverantwoordelijkheid, zoals we die al zien in de verpakkingsindustrie. Wij zijn als organisatie nu druk bezig met de professionaliseringsslag en dan is het goed om te weten dat wij altijd een vangnet hebben voor extra ondersteuning, als dat nodig is.’

5 zekerheden met Lejeune 

4)   Ondersteuning van de virtuele vereniging

Wat de pandemie ons wel heeft geleerd is dat onder druk veel mogelijk is. Verenigingen zijn een jaar lang 100% virtuele verenigingen geweest. Zelfs het stemmen tijdens een ledenvergadering kan nu online.
Verenigingsbijeenkomsten zijn een krachtig middel om persoonlijke contacten tussen de leden te leggen en te onderhouden, om met hen te communiceren door het delen van informatie, om ervaringen uit te wisselen, kennis over te dragen en om te beslissen over gezamenlijke programma's en initiatieven. Door de pandemie heeft de 'virtuele vereniging' haar intrede versneld. Wat 9/11 betekende voor digitale communicatie en teleconferencing, doet Covid-19 nu voor videoconferencing. Waar na 9/11 in 2001 verenigingsprofessionals en bestuurders vastgeklonken waren aan hun kantoorwerkplekken, staat tijdens de bijna 'déjà vu' van 2020 het thuiskantoor centraal, waar vergaderruimtes (zowel thuis als online) moeten worden gedeeld met andere partijen, en in de huidige wereld van gehackte en verdraaide informatie brengt dit uitdagingen met zich mee voor de privacy en vertrouwelijkheid van gegevens. Vanuit Lejeune hebben wij alleen al via Zoom meer dan 1.000 digitale vergaderingen, gepland, opgezet, gemonitord, gemodereerd en genotuleerd voor onze opdrachtgevers. Wij gingen van bijna nul tot 500.000 minuten online in 12 maanden. Ook zijn er meerdere momenten geweest dat ons kantoor werd omgetoverd tot een professionele studio inclusief een greenbackground. Voor de toekomst zijn deze ervaringen van groot belang om nog professionelere online meetings aan te bieden aan onze klanten. Hybride bijeenkomsten zullen hierin zeker een grote rol spelen, maar ook een digitale werkomgeving waarin het doorlopend online samenwerken buiten vergaderingen en evenementen wordt gefaciliteerd.

5 zekerheden met Lejeune

5)   Compliance, ondersteuning in naleving van wet en regelgeving

Behalve dat de overheid de laatste jaren steeds meer regels heeft opgelegd is het voor elke organisatie, dus ook verenigingen en brancheorganisaties, van belang dat er gewerkt wordt volgens de door de organisatie zelf opgestelde normen en regels, niet alleen voor het bewaken de integriteit van de organisatie, maar ok te voldoen van wettelijke en maatschappelijke eisen, kortweg samengevat met de term ‘compliance’.

 Sinds 1 juli 2021 is de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht. Vanuit Lejeune ondersteunen en adviseren wij de besturen van onze brancheorganisaties en verenigingen hoe te werken met de geldende wet- en regelgeving. Wij informeren onze verenigingen, maar hebben ook algemene richtlijnen van goed bestuur opgesteld en een daarop aansluitende gedragscode voor goed bestuur.

5 zekerheden met Lejeune

Wilt u meer weten over Lejeune neem dan gerust contact op met een van onze team leden. Zij vertellen u graag meer.

Op de hoogte blijven van onze werkzaamheden? Volg ons dan op Linkedin.

 

Terug naar het overzicht

ISO 9001

Lejeune is ISO 9001:2015 gecertificeerd door EIK certificering, certificeerder voor kennisintensieve dienstverlening.

ISO 9001

Lejeune is aangesloten bij: